Fordonsinstruktör till Amfibieregementets utbildningsavdelning

Fordonsinstruktör till Amfibieregementets utbildningsavdelning

Amfibieregementets utbildningsavdelning (UtbA) består av ca. 20 officerare och civila fördelade på 8 funktioner. UtbA är organiserat under Stödenheten som är underställd C Amf1. Utbildningsavdelningen är en del av Amf 1 stödfunktion. Personalen som arbetar på avdelningen hanterar skrivelser, utbildningsregementen, utbildar och stödjer Amf 1 krigsförband i deras utbildning och verksamhet. Dessa krigsförband är 2.amfibiebataljonen, 17.amfibiebevakningsbåtskompaniet och 132.säkerhetskompani sjö.

Funktioner inom UtbA är Nautik, motor, sjukvård, indirekt eld, farligt gods, logistik, simulatorer och markstrid. Det finns en ambition att personalen vid UtbA skall inneha kompetensen att vara regementets funktionsföreträdare inom respektive huvudtjänst. UtbA är huvudsakligen förlagd på Amf1 i Haninge Garnison.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Ansvarar för planering och genomförande av fordonsutbildning på Amf 1.
  • Handlägga och utbilda enheter i fordonstjänst.
  • Verka som företrädare för UtbA inom fordonstjänst.
  • UtbA huvudsakliga kontakt mot andra enheter inom område fordonstjänst.
  • Kunna delta i möten och grupper som företrädare för Amf1 inom fordonstjänst.
  • Tjänsten innebär även utbildning på andra orter (förband) med TgB 16 samt GW 300.
Kvalifikationer:
  • Officer eller specialistofficer.
  • B-körkort.
  • Svensk medborgare.
  • Godkänd säkerhets- och registerprövning.
  • Måste vara minst fordonsinstruktör med släp och prövar kompetens.
Meriterande:
  • Instruktör på andra fordon som Lastbil, 4 hjuling, MC, Bandvagn och tungt släp.
  • Kunskaper i FMAP, PRIO och ärendehanteringssystem VIDAR samt att du har erfarenhet av truppföring eller rollen som lärare.
  • Tjänsten innebär en del utbildning på andra orter (förband) med TgB 16 samt GW 300, god kunskaper på dessa fordonstyper är också meriterande.
Personliga egenskaper:

För att trivas som Fordonsinstruktör vid UtbA är det viktigt att du är kommunikativ, självständig och trivs med att skapa nya kontakter. Du är en trygg och säkerhetsmedveten person som tycker om att lära andra.

Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslag driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar försvarsmaktens värdegrund och synen på allas lika värde. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Övrig information:

Befattning: Specialistofficer, OR6-7 undantag för civila med rätt meriter kan göras.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Nyanställning inleds med 6 månaders provanställning.

Tjänstgöringsgrad: Heltid.

Beräknat tillträde: Så snart som möjligt.

Anställning med krigsplacering vid Amf1. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Försvarmakten eftersträvar en personalsamansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet.

Upplysningar om befattning lämnas av:

C UtbA, Kn Andreas Jonsson på telefon 0702679244

Facklig kontakt:

OF amf, of-amf@mil.se

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö samt tre hemvärnsbataljoner. Förbandet är baserat i Haninge (Berga), i Göteborg och på Gotland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Haninge
Yrkesroll Utbildning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 19 nov (5 dagar kvar)