Utvecklingsofficer Funktionsutvecklingenheten

Utvecklingsofficer Funktionsutvecklingenheten

Våran uppgift på arméavdelningens är att, på HKV uppdrag och enligt C FMTS/C FunkE direktiv, främst utveckla krigsorganisationens tekniska tjänst. Arméavdelningen svarar för att utveckla och samordna den armé- och markspecifika verksamheten mot i första hand MSS och HKV, men även mot övriga centra, skolor och förband samt FMV. Arbetsområdet spänner över typförbandsutveckling, studier, personal- och kompetensutveckling, metod- och publikationsutveckling, förbandsträning/övningsverksamhet samt materielutveckling.

Arbetsuppgifter
Som utvecklingsofficer kommer du inhämta underlag och utarbeta funktionsmålsättningar samt funktionsutvecklingsplaner. Du ska ge förslag på materiel-, studie-, organisations- och metodförsök inom funktionen. En utvecklingsofficer ska kunna ingå i projektgrupper som projektledare eller medlem samt kunna aktivt delta i fältövningar/övningar inom området teknisk tjänst för att sprida kunskap om funktionen. Du ska ständigt hålla dig uppdaterad om verksamheten i bas- och insatsorganisationen. Förbandstjänstgöring, nationella och internationella insatser samt deltagande vid övningar är därför en viktig del. Du ska kunna delta i utbildning både som lärare och elev

Kvalifikationer
  • Arméteknisk officer (AT-off) eller specialistofficer mark mekanik/ mark elektro
  • Genomförd HSOU
  • Mångårig erfarenhet av teknisk tjänst vid kompani och bataljon
  • Mångårig erfarenhet av utbildning inom teknik och teknisk tjänst
Meriterande kvalifikationer
  • Erfarenhet av utvecklingsarbete
  • Erfarenhet av tjänstgöring på HKV
  • Erfarenhet som bataljonsförvaltare
  • Erfarenhet som Teknisk chef kompani eller som Stf C Reparationspluton
  • Erfarenhet i teknisk befattning vid internationell insats
Personliga egenskaper
Som utvecklingsofficer har du öppet sinnelag inför nya uppgifter. Du bidrar till ett tillåtande arbetsklimat genom att samarbeta med kollegor och andra. Därmed stödjer du aktivt andra genom att till exempel dela med sig av egna kunskaper och erfarenheter. Du bidrar aktivt till att efterfrågat resultat uppnås och levererar efterfrågat resultat i rätt tid och med förväntad kvalitet. Att följa och respektera fattade beslut, fastställda inriktningar och instruktioner är en självklart för dig. Du bemöter kollegor och andra medmänniskor på ett respektfullt, jämställt och jämlikt sätt. Du har goda kunskaper i Officepaketet samt god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på ett pedagogiskt sätt vilket är en förutsättning för att verka i befattningen utvecklingsofficer.
Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och lämplighet som utvecklingsofficer vid FunkE.

Övrigt
Detta är en militär tillsvidarebefattning med startdatum 2018-06-01

Befattningsnivå: OR-8/K

Inrikes och utrikes tjänsteresor förekommer regelbundet.

Förfrågningar om befattningen

mj Johan Sundstedt, C Arméavd, 070-695 03 80

Fackliga representanter; 035-266 20 00.

SACO: Nermina Dzanic

OFR-S: Roland Kramer

SEKO: Jörgen Jansson

OFR-O: Marie Meigård

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare och soldater i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Vid FMTS finns insatsförbandet 1:a tekniska bataljon. Bataljonen har förutom i Halmstad verksamhet i Revinge, Eksjö, Skövde, Kungsängen och Boden.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Halmstad
Yrkesroll Organisation & ledning, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 jan (9 dagar kvar)