Luftvärnsregementet söker dig som vill bli officer

Luftvärnsregementet söker dig som vill bli officer

Försvarsmakten söker dig som vill jobba som officer vid Luftvärnsregementet. Vi erbjuder ett stimulerande arbete som chef och ledare där du kan göra skillnad på riktigt. Du behöver inte ha tidigare militär erfarenhet eftersom det första du kommer göra som ny officer är att lära dig jobbet genom utbildning, träning och handledning. Militär utbildning är dock meriterande. När du är klar kommer du jobba som officer, inledningsvis som plutonchef på ett luftvärnskompani eller ett utbildningskompani. Som plutonchef planerar och leder du utbildning och verksamhet av rekryter eller soldater med hjälp av ditt plutonslag som består av 2-4 specialistofficerare med mer eller mindre erfarenhet i sin yrkesroll. Du är första linjens chef och ansvarar för all administrativ verksamhet rörande plutonen.

Plutonen ingår i ett kompani, där din närmsta chef är kompanichefen. Kompanichefen är en officer med flera års erfarenhet som chef och ledare och det är denne som även kommer stötta dig under de första åren på det nya jobbet som plutonchef.

Luftvärnsregementet är inne i ett expansivt och spännande skede med insatser, ett nytt personalförsörjningssystem och inte minst en omfattande ombeväpningprocess med införande av nya moderna luftvärnssystem.

Krav
Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.
Du uppfyller våra krav samt är lämplig för yrket. Dina värderingar överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod.

Meriterande
Militär erfarenhet såsom grundutbildning, resevofficersutbildning, anställning som GSS/K eller GSS/T.

Personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, har förmåga att "lyfta blicken" och se helheten. Arbetet kräver god stresstålighet och samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en kommande officerskarriär. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt din förmåga och prognos att växa i vår organisation på längre sikt.

Övrigt
Välkommen med din ansökan. För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga CV, intyg om akademisk examen, intyg om eventuell militär utbildning, personligt brev samt övrigt underlag. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för jobbet som officer.

Om du är en av kandidaterna som blir aktuell för anställning hos oss kommer du inledningsvis genomföra en grundläggande officersutbildning som är 1- 1,15 år lång beroende på vilken militär erfarenhet du har på annan ort än Halmstad.

Rekryteringsprocessen innehåller bland annat intervjuer och tester som genomförs under vecka 31 till 34 i Stockholm eller Malmö.

Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta:

Lt Kristoffer Eriksson
kristoffer.eriksson@mil.se
0768-764327

Kn Peter Ceimertz
peter.ceimertz@mil.se
0706-634149

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men verkar framför allt i luftarenan. Uppgifterna är att övervaka luftrummet och upptäcka hot, samt skydda viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Med hjälp av olika sensorsystem övervakar de luftrummet, och skicka information till robotsystem som har till uppgift att bekämpa mål i luften.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Halmstad
Yrkesroll Organisation & ledning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 7 juli (17 dagar kvar)