Chef till Produktionsplaneringen

Chef till Produktionsplaneringen

Vår nuvarande chef för Produktionsplaneringen kommer snart att anta nya arbetsuppgifter inom företaget, och därför söker vi nu en engagerad, strukturerad ledare som vill fortsätta utveckla avdelningen på Uddeholm.

Din roll

Som Chef Produktionsplaneringen vid Uddeholms AB, har du en nyckelroll där du är ansvarig för planering av företagets produktionskapacitet och tillköp med fokus på att rätt material produceras på rätt sätt och i rätt tid. Du har budget- och personalansvar för avdelningen. Stor del av ditt ansvar ligger i att utveckla avdelningen på både kort, och framförallt, lång sikt i form av strategiskt arbete. I närtid kommer stort fokus också ligga på att utveckla våra system för planering.
  • Du ska tillgodose att verksamheten bedrivs på ett säkert, hållbart och utvecklande sätt.
  • Du definierar målen för din avdelning samt respektive enhet med utgångspunkt från företagets strategiska mål.
  • Du ska tillämpa ett ledningssystem inom din avdelning där definierade nyckeltal, aktiviteter, avvikelser och strategiska planer följs upp och utvecklas.
  • Du ska se till att daglig styrning genomförs på ett strukturerat sätt, där mål och nyckeltal är tydligt definierade och avvikelser identifieras och åtgärdas.
  • Du ska tillse planeringens aktiva roll i de olika produktionsavsnittens planering, påkalla ökad eller minskad produktionstakt utifrån aktuellt behov.
  • Du ska inom din funktion leda och fördela arbetet.
  • Du ska följa och stötta fastlagda riktlinjer enligt företagets budget, strategi och marknadsplan.
I din roll som avdelningschef ingår du i Produktionsledningen och rapporterar till Produktionschef.

Företaget är direkt beroende av ditt ansvarsområde. Du måste därför säkerställa att verksamheten styrs, utvecklas och följs upp på ett professionellt sätt, så att målen för avdelningen och tillhörande enheter uppnås på kort och lång sikt. Du skall tillgodose att utvecklingsplaner finns för din verksamhet så att dina mål och företagets kapaciteter uppnås nu och framåt. I ditt ansvarsområde ingår också att tillse att informationsflödet till underställd personal och övriga medarbetare fungerar. Du har ett direkt arbetsledaransvar för dem som arbetar inom ditt ansvarsområde. Detta innebär bland annat att du har ansvar för att all personal har erforderlig utbildning, att medarbetarsamtal fungerar samt att utbildning/utvecklingsprogram tas fram där så erfordras. Med hänsyn till verksamhetens omfattning och inriktning skall säkerhet, kvalitét, produktivitet, leveranssäkerhet och kostnader alltid vara i fokus.

Din profil

Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, utbildning eller erfarenhet av Logistik och Planering inom tillverkande industri. Erfarenhet inom Lean är meriterande.

Du är utbildad högskoleingenjör, eller har tidigare kompetenser och erfarenheter som kan likställas med utbildningsnivån.

Som person är du drivande, kundorienterad och tar initiativ till att lösa uppkomna situationer och samtidigt arbeta med långsiktiga planer, du ska ha förmåga att utveckla flöden för kortare ledtid till kund med hög leveransprecision. Du är strukturerad och har ett strategiskt tänkande. Du ska vara noggrann och analyserande, kunna se trender och lösningsförslag inom ditt och Produktionens område. Du ska ha analysförmåga och kunna ställa samman data och information på ett övergripande förståeligt sätt. Du skall ha hög arbetskapacitet och vara villig att göra det lilla extra. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och dina dokumenterade erfarenheter.

Mer information och ansökan

Skicka in din ansökan genom länken nedan (vi tar inte emot ansökan via mail).

Sista datum för ansökan är 2022-09-01, men urval sker löpande under ansökningstiden.

Frågor om tjänsten? Kontakta Ronnie Ågren, ronnie.agren@uddeholm.com

Vi på Uddeholm tillverkar verktygsstål som formar produkter som finns överallt i vår vardag. Vi formar världen på ett hållbart sätt som är schysst mot både människa och miljö. På så sätt kan vi fortsätta forma världen, idag och för framtida generationer.
Mer info
Område Hagfors
Yrkesroll Transport & Logistik, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.uddeholm.com/en/job-offers/
Sista ansökningsdag 1 sept 2022 (24 dagar kvar)