Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Håbo

Förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen i Håbo

Allt fler upptäcker Håbo kommun, en ung och spännande tillväxtkommun med Bålsta som centralort. Vi är 21 000 invånare och fortsätter att växa.

Vårt centrala läge i en växande region ger oss närhet och bra kommunikationer till de större städerna. Från både Stockholm och Västerås tar du dig hit på 30 minuter.

I Håbo kommun har vi även en intern närhet som ger medarbetare stor möjlighet till påverkan och beslut. Här har du möjlighet att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbetet.

Vi är ca 1 600 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. För oss är det en självklarhet att ständigt arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Hållbar miljö, hälsa och välbefinnande samt teknisk utveckling är några viktiga ingredienser i det arbetet.

Arbetsbeskrivning:

Håbo får en ny förvaltning som ett led i att kommunen går in och förstärker sitt kommunövergripande mål och vision, Vision 2030. Som förvaltningschef blir du direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens ledningsgrupp. Det satsas mycket på kultur- och fritidsfrågor. Flera nya anläggningar är på gång och ett nytt föreningsbidragssystem ska utvecklas.

Som förvaltningschef på förvaltningen för kultur och fritid får du möjligheten att utveckla och göra skillnad. Här arbetar vi med frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och en bra fritid.

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar gränsöverskridande både inom den kommunala verksamheten, gentemot andra myndigheter och med frivilliga aktörer inom ansvarsområden kultur, bibliotek, fritid, föreningsliv, anläggningar, folkhälsa och demokratiutveckling. Till avdelningen hör också kommunens vänortsarbete och finskt förvaltningsområde. Alla Kultur och livsmiljös verksamheter är HBTQ-certifierade.

Som förvaltningschef har du det övergripande budget, personal- och arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen. På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden ska du arbeta utifrån kommunens styrdokument. Uppdraget innebär ett brett arbete, med både driftsfrågor och strategiska frågor inom hela kultur- och fritidsområdet.

En viktig del av arbetet är att samverka och samarbeta med kommunens övriga förvaltningar, förenings- och näringslivet.

Kvalifikationskrav:

För att lyckas i rollen tror vi att du har en akademisk examen inom relevant område. Som person är strukturerad, kan delegera och har god prioriteringsförmåga. Du är engagerad, strategisk och brinner för att driva förvaltningens frågor så att Håbobornas viktiga kultur- och fritidsliv möjliggörs, tillsammans med dina medarbetare. Vi förväntar oss att du har goda kunskaper inom ekonomi och ekonomistyrning med fokus på kvalitet.

Du har ett intresse för att vara medskapare till att säkerställa demokrati- och mänskliga rättighetsuppdraget.

Som ledare är du tydlig och rak, har stor tilltro till dina medarbetares förmåga och kunskap. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för alla berörda parter, Håboborna, dina medarbetare samt politiker. Du arbetar med en människosyn som bygger på att arbeta med delaktighet och inflytandeprocesser. Du kan med andra ord motivera, skapa engagemang och delaktighet, ge ansvar, se och lyfta dina medarbetare. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra.

Vidare ser vi gärna att du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och som leder till mätbara resultat.

Du ska ha lång erfarenhet av arbete inom kultur- och/eller fritidssektorn. Det är en fördel om du har arbetat i både en politiskt styrd organisation alternativt en ideell organisation/näringslivet. En förutsättning är att du har erfarenhet av ledarskap. Du ska också ha erfarenhet av att driva utvecklingsarbete med goda resultat. B-körkort krävs.

God svenska i tal och skrift är ett krav.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Uppdragsgivare: Håbo kommun

Ort: Bålsta

Omfattning: Heltid

Om Randstad:

Hösten 2016 bytte Proffice namn till Randstad. Med över 600 000 anställda i omkring 40 länder är Randstad världens näst största företag inom rekrytering och bemanning.

Sista ansökningsdag: 26 augusti 2018

För information: Rekryteringskonsult Martin Winrow, 0725530792, martin.winrow@randstad.se
Mer info
Område Håbo
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Randstad
Sista ansökningsdag 26 aug (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Randstad är världens näst största HR-service företag och arbetar med bemanning och rekrytering. Vi är nu representerade i 46 länder, med över en halv miljon medarbetare på uppdrag hos våra kunder varje dag.