Produktionsledare Luft sökes till Produktionsavdelningen (Bålsta)

Produktionsledare Luft sökes till Produktionsavdelningen (Bålsta)

Produktionsavdelning ingår i DriftE. FMTIS Driftenheten (DriftE) genomför Teknisk bevakning, driftövervakning samt genomför underhåll och fjärravhjälpande åtgärder inom FM strategiska nät, vilket är en förutsättning för FM ledningsförmåga samt utövar funktionen FM nätoperatör. DriftE fördelar och prioriterar uppgifter till FMTIS Genomförande enheter (GE) avseende drifts, utbyggnads samt underhållsuppgifter på ledningssystem.
Produktionsledare Luft är ansvarig för uppföljning och samordning av drift och underhåll av IT-system inom området Luftsystem. För de delar av verksamheten som berörs av Regler för Militär Luftfart (RML) lyder Produktionsledare Luft direkt under Verksamhetsledaren, C FMTIS.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
 • Är enhetens företrädare inom området Luftsystem
 • Svara för samordning, information och erfarenhetsutbyte inom DriftE för området Luftsystem
 • Stödja vid prioritering och samordning av händelser, t.ex. eskalering, som påverkar verksamhetsställenas resursbehov och/eller förmåga inom området Luftsystem
 • Sammanställa och redovisa tekniskt och operativt utfall av genomförd drift och underhåll
 • Delta i utveckling och vidmakthållande av system inom området Luftsystem
 • Svara för enhetens RML och flygsäkerhetsarbete inom området Luftsystem
 • Stödjer övriga verksamhetsområden inom DriftE avseende flygsäkerhetsarbete
 • Utse personal som arbetar med flygsäkerhetspåverkande system inom området Luftsystem
 • Är enhetens företrädare mot Strilbataljon ur ett krigsförbandsperspektiv
Kvalifikationer:
 • Högskoleutbildning med inriktning mot Teknisk tjänst alt. motsvarande kompetens inhämtad genom meriterande tjänstgöring som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • Kunskap om flygsäkerhetsarbete, RML och tillhörande manualer
 • Erfarenhet av administrativt arbete
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • Körkort *B***
 • Svensk medborgare
Meriterande kunskap:
 • God kännedom om Försvarsmaktens ledningsstödsystem för Luft
 • God kännedom om drift och underhåll för ledningsstödsystem för Luft
 • God erfarenhet av projektledning systemsamordning
 • Förtrogen med principer och organisation för drift och underhåll av Luftsystem
 • Förtrogen med rollen som sysadm/TSOP
 • Kunskap om FM auktorisations- och ackrediteringsprocessen
 • Kunskap om signalskyddstjänst och informationssäkerhet
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som tycker om att ge god service. Att bemöta människor på ett bra sätt är en självklarhet för dig och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Som person är du utåtriktad, positiv och har en god samarbetsförmåga. Du har även en mycket god förmåga att arbeta självständigt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Övrigt
Tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas för dig som för närvarande inte är anställd i Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse.

Placeringsort: Bålsta. Arbete kommer även att ske på annan ort.

Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar
Upplysningar om befattningen lämnas av Jenny Rindstarr, telefon 070-2192989.
För frågor angående rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Sektionschef Nicklas Weidinger på telefon 070-8870092.

Fackliga kontaktpersoner:
SACO-F Pär Lohman
OFR/O Anders Wallinder
OFR/S, Jan Borgström
SEKO Hans Monthan
Samtliga nås via växeln på 019-393500

Välkommen med din ansökan senast 2018-09-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningsstödsystem i Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Håbo
Yrkesroll Organisation & ledning, Produktionsledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 30 sept (10 dagar kvar)