Chef Driftcentral Väst, Vy Buss, Göteborg

Chef Driftcentral Väst, Vy Buss, Göteborg

I den här rollen leder du arbetet i driftcentralen som är en servicefunktion som utgör ett stöd för förarna och de lokala depåerna. Driftcentralen samverkar dagligen med de lokala depåerna för att säkerställa kundnytta, driftsäkerhet och effektivitet i leverans enligt trafikavtalen. Trafikledningen fungerar som arbetsledare för förare i trafik och vårt arbete kännetecknas av god framförhållning och kostnadseffektivitet.

Personalansvaret omfattar ca 20 personer som är trafikledare och personalplanerare fördelade på två orter, i Göteborg (ca 13 personer) och Jönköping (ca 6 personer). I Jönköping har du stöd av en teamledare för dagliga frågor. Du rapporterar till logistikdirektören, som är placerad i Göteborg och deltar i planering av uppdragsverksamheten tillsammans med respektive affärschef. En viktig del i uppdraget är att kontinuerligt arbeta med förbättringsarbete, kostnadsbesparingar, i arbetsgrupper och i projekt, samt att utveckla och effektivisera verksamheten.

Ansvar och arbetsuppgifter
  • Ledarskap för driftcentralen - trafikledning & personalplanering
  • Planering och uppföljning av verksamhet i samverkan med ledare i bussdriften
  • Personalansvar med medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplaner
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Driva verksamheten effektivt inom budgeterade ramar i enlighet med våra värderingar
  • Följa upp verksamhetens nyckeltal, analys och insatser för att nå målen
  • Ansvara för att alla avvikelser rapporteras in, utreds, följs upp
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
  • Utveckla och effektivisera verksamheten
  • Kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten
En önskad bakgrund är ledarerfarenhet från liknande verksamhet, t ex trafikledning för buss, lastbilcentral, spårtrafik, larmcentral, taxi etc. Du ser positivt på pulsen i driften som pågår 24/7 och har kunskap om regelverk och arbetsmiljöfrågor. Med erfarenhet av målinriktat arbete som bygger på rutiner och nyckeltal skapar du en stabil och effektiv organisation. Du har erfarenhet av budget och ekonomisk uppföljning och god datorvana för systemstöd. Utbildningsbakgrund är minst gymnasienivå och dokumenterad erfarenhet som ledare samt gärna logistikutbildning eller utbildning inom trafikledning eller motsvarande dokumenterade erfarenheter.

Som ledare är du tillgänglig, proaktiv, tydlig och trygg när du bygger effektiva team. Du delar med dig av dina kunskaper och leder med goda exempel. Vi värdesätter högt goda ledaregenskaper som bidrar till att dina medarbetare växer och trivs i sina roller. Personliga egenskaper som önskas är ansvarskänsla, förmåga att planera och att ha helhetssyn med verksamhetens övergripande mål i fokus. Du skapar engagemang och förtroende och kommunicerar lätt på alla sätt.

Vi ser fram emot att höra av dig! Välkommen med din ansökan via www.maquire senast söndagen den 4 december. Om du har frågor, kontakta Daniel Ågren på Maquire 0735-19 40 50.
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Transport & Logistik, Transport, Administration & Ledning, Logistik
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Maquire Sverige AB
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vygruppen är en nordisk transportkoncern med en omsättning på cirka 15 miljarder NOK och omkring 10 500 anställda i Norge och Sverige. Koncernens affärsområden är persontrafik med tåg och buss samt mobilitet och turism. Vy satsar på att utveckla hållbara transportlösningar, förbättra kundupplevelsen och göra det enkelt att resa kollektivt från dörr till dörr. Vy Buss AB bedriver upphandlad trafik på uppdrag av exempelvis Västtrafik och JLT samt kommersiell trafik med varumärkena Vy flygbussarna och Vy bus4you. För mer info se: www.vy.se/vygruppen/om-oss