Teknikansvarig BIM

Teknikansvarig BIM

Som teknikansvarig BIM på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter
Lockas du av att leda utvecklingen av BIM i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt? Se hit, då har vi kanske jobbet för dig!

I mångmiljardprojektet ERTMS (European Rail Traffic Management System) byter Trafikverket ut det gamla signalsystemet mot ett modernt signalsystem. Målet är att Europa ska ha samma signalsystem och därigenom möjliggörs ett gränsöverskridande tågresande i hela Europa.

Som teknikansvarig BIM kommer du att ansvara för att kravställa objektorienterad information i modeller och hur vi som beställare bäst kan nyttja denna information. Tillsammans med ditt team utvecklar du arbetssätt och digitala verktyg samt vägleder projektorganisationen i tillämpningen av dessa. Du har också ansvar för att implementera projektets övergripande BIM-strategier. Projektet är i ett skede där det finns goda möjligheter att påverka både rollen och hur BIM bäst kan nyttjas i projektet.

Du arbetsleder en grupp av 4-6 kompetenta BIM-specialister och får också möjlighet att diskutera frågeställningar och utbyta erfarenheter med dina BIM-kollegor inom hela Trafikverket. I rollen kommer du delta även i linjeorganisationens strategiska utvecklingsarbete inom BIM, med huvudmålet att få till en obruten informationskedja. Du får också möjlighet att arbeta med forskning och innovation, omvärldsbevakning och regelverk.

Trafikverket är Sveriges största beställare av infrastrukturprojekt. I rollen får du därför möjlighet att genom ditt ansvar för kravställningen påverka och sätta ramarna för BIM i hela transportinfrastrukturbranschen.

Jag som blir din chef heter Johan och i min roll som chef förlitar jag mig på att bygga en relation med dig som anställd, där både du och jag hjälper varandra att bli bättre i våra roller. Det gör vi genom omtanke och en välvilja för varandra där vi drivs av en vilja att utvecklas.

Kvalifikationer
Med din goda kommunikations- och samarbetsförmåga skapar du förtroende hos din omgivning och är en naturlig rådgivare till projektledningen. Du arbetar självgående och planerar och strukturerar arbetet utifrån ett helhetsperspektiv. Din problemlösningsförmåga är god och du identifierar och utvecklar lösningar för projektets och Trafikverkets bästa.

Vi söker dig som
  • har flera års aktuell erfarenhet av att arbeta specialiserat med kvalificerade uppgifter i en roll inom BIM
  • har teknisk universitets- eller högskolutbildning alternativt annan teknisk utbildning som vi, tillsammans med relevanta arbetslivserfarenheter, bedömer likvärdig
  • uttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenska och väl i engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
  • har något års erfarenhet av en arbetsledande funktion
  • har erfarenhet av att ta fram och implementera BIM-strategier
  • har erfarenhet av BIM-arbete i beställarrollen inom infrastruktur
Vår nya vardag

I enlighet med Trafikverkets reviderade riktlinje gällande distansarbete finns möjlighet att kombinera arbetet på ordinarie arbetsplats med arbete på distans. Om förutsättningar finns för distansarbete kan överenskommelse upprättas med närmaste chef. För de medarbetare som får möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete ska merparten av arbetet förläggas till den ordinarie arbetsplatsen - i genomsnitt tre av fem arbetsdagar sett över tid.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Du behöver därför inte bifoga något personligt brev.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-12-09

Upplysningar

Rekryterande chef Johan Landin
0101231167

SEKO Anna Carlsson
0101236055

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Johan Landin
Telefon 0101231167
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.