Systemledare operativ teknik

Systemledare operativ teknik

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Trafikverket Underhåll arbetar mot en uppkopplad och hållbar anläggning 2025, en viktig del i detta arbete är digitalisering. Rollen som systemledare Operativ teknik är en viktig nyckelfunktion för detta område inom infrasystem. Därför söker vi dig som har viljan att utvecklas, ett engagemang och en nyfikenhet.

Projektenheten Infrasystem ansvarar för olika projekt för anläggningar och tekniska system kopplade till väg. Enheten ansvarar även för ett antal OT/IT system som är en sammanhållande länk mellan utrustning på vägsidan och Trafikledningscentralerna för att kunna övervaka och styra Trafikverkets tekniska anläggningar på väg.

Som Systemledare Operativ teknik i Trafikverkets beställarorganisation kommer du att arbeta med hela processen, från planering och genomförande till avslut enligt Trafikverkets projektmodell. Du har ansvar för några projekt och förvaltningsområden där du leder och stöttar övriga projektmedlemmar. Detta gör du i nära samarbete med projektets olika inblandade aktörer såsom upphandlade leverantörer, tekniska konsulter och intressenter.

Du har ansvar för leveransen och följer kontinuerligt upp verksamheten mot satta mål gällande tid, kostnad och innehåll. En annan uppgift är att du styr och leder kontrakt för drift och underhåll samt reinvestering för de system och områden du ansvarar för. Det innefattar att planera, budgetera och genomföra upphandlingar samt följa upp och ansvara för styrningen av upphandlade leverantörer och konsulter. Du ansvarar även för att arbetet genomförs enligt gällande lagar, regler och interna arbetsinstruktioner samt att medverka vid framtagande av verksamhetsplaner och prognosarbete. Det förekommer även att du leder tekniska utredningar avseende anläggnings- och systemdata för effektiv nyttjande och beslutsstöd i systemfunktioner eller i andra delar av verksamheten.

För att du ska trivas riktigt bra i denna roll, har du en grupp fantastiska kollegor som backar upp dig med kunskap och erfarenheter. Hos oss blir du en del av ett team. Vi erbjuder ett arbete där den ena dagen inte är den andra lik, där beslutskraft behövs och där kommunikationen med andra är en viktig del av arbetet.

Systemledare Operativ Teknik är en ny roll vilket öppnar upp för nya spännande möjligheter kring att vara del av skapande av arbetssätt och rutiner kopplat till detta.

Då vi är en nationell organisation kan resor förekomma i tjänsten.

Kvalifikationer
Ditt ledarskap drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta genom din goda förmåga att initiera, driva och följa upp processer och dialoger. Arbetet innebär många kontakter såväl internt som externt utanför Trafikverket, så det är viktigt att du har god förmåga att samarbeta och skapa relationer med din omgivning. Med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla budskap på ett tydligt sätt. Din problemlösningsförmåga är hög och du utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Vi söker dig som
  • har några års erfarenhet av projektledning med tyngdpunkt på tekniska system
  • har några års erfarenhet av teknisk systemförvaltning av anläggningsnära IT/OT-system
  • har arbetat i en ledande roll med att leda grupper och att bilda effektiva team
  • har högskole-/universitetsutbildning om 180 hp inom aktuellt område exempelvis systemvetenskap, alternativt annan relevant utbildningsbakgrund i kombination med flerårig erfarenhet av projektledning och teknisk systemförvaltning som vi bedömer likvärdig
  • har körkort
  • har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av teknisk systemförvaltning av anläggningsnära IT/OT-system inom väg o järnväg
  • har erfarenhet inom agil projektledning med vedertagna och IT-specifika metoder, såsom till exempel Scrum
  • har erfarenhet av SCADA system
  • har goda kunskaper i engelska
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-01-19

Upplysningar

Rekryterande chef Per Kärrdin
0101234606

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Per Kärrdin
Telefon 0101234606
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.