Specialist Teknik - Berg

Specialist Teknik - Berg

Arbetsuppgifter
Avdelningen Stora Projekt Teknik, miljö och fastighet har som uppgift att stödja Trafikverkets Stora Projekt med specialistkompetens inom områdena anläggning, digital projekthantering, installation, fastighet och miljö. På enheten i Göteborg resurssätter vi alla stora och spännande projekt i Väst.

Då vår seniore bergspecialist framöver kommer gå i pension rekryterar vi redan nu en ny bergteknisk specialist för att möjliggöra ordentlig kompetensöverföring. Som bergteknisk specialist på Teknik, miljö och fastighet arbetar du med stöd, utveckling och styrning inom ditt specifika teknikområde, både för projekten och på en övergripande nivå. Arbetet kommer huvudsakligen att ske inom projektet Västlänken, men även stöd till andra projekt kan förekomma. Du leder och följer upp konsultens och entreprenörens arbete inom bergteknikområdet och är projektledarens stöd i uppföljning av anläggningskrav, från tidiga utredningar till genomförande och byggande. Du fungerar som samordnare gällande exempelvis val av tekniska lösningar, expertgranskningar och GK3-ärenden, antingen själv eller i samverkan med specialistkollegor. Andra exempel på arbetsuppgifter är att kontrollera konstruktionshandlingar och att se till att uppföljning av resultat och kontroller utförs i syfte att höja produktiviteten.

Du representerar också projektet och avdelningen i tekniska frågor i samråd med projektets teknikansvarig, deltar i och eventuellt även leder olika FOI projekt inom ämnesområdet bergteknik samt har utbyte med olika universitet och Tekniska högskolor. Du har också kontakt med våra utländska entreprenörer.

På Trafikverket verkar vi för utbyte av erfarenheter inom olika projekt och avdelningar samt även mellan olika verksamhetsområden, till exempel deltagande i arbetet med Trafikverkets infrastrukturregelverk. I allt arbete ska investerings-, drift- och underhållskostnader beaktas för att välja bästa lösning ur ett livscykelperspektiv. Hos oss kan du även arbeta med att initiera och driva utveckling inom bergteknikområdet, samt bevaka Trafikverkets intressen i samband med övrig samhällsutveckling.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskole- eller universitetsutbildning inom väg och vatten eller samhällsbyggnad, alternativt annan utbildning tillsammans med erfarenhet som kan bedömas likvärdig
  • har flera års kvalificerad yrkeserfarenhet inom bergteknikområdet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har arbetat i flera olika skeden av bergbyggnadsprojekt
  • har god kunskap om Trafikverkets regelverk gällande tunnlar, AMA och EU:s regelverk för bergkonstruktioner
Då arbetet innebär mycket interna och externa kontakter är det viktigt att du har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Din förmåga att planera och strukturera är god. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är också initiativtagande och ser självständigt vad som behöver göras och agerar därefter.

Information om våra förmåner finner du via länken:

https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-09-27

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Lennart Askling
0101231508

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

Rekryterande chef Per Lerjefors
0101231580
Mer info
Kontaktperson Airi Larsson
Telefon 0101236243
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 27 sept 2019 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.