Sommarjobb som trafikanalytiker, samhällsbyggnad

Sommarjobb som trafikanalytiker, samhällsbyggnad

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Att sommarjobba som trafikanalytiker på Trafikverket kan innebära att i samverkan mellan parterna i KomFram Göteborg följa upp trafikanalyser och beteenden genom bearbetning av trafikunderlag och egna intervjuer med trafikanter. Materialet sammanställs i rapporter löpande.

Medverka i att sammanställa restidsdata som levereras dagligen, analysera avvikelser och ge underlag till trafikant information. I uppföljning och analys av restidsdata ingår att kontakta operativ trafikledning för att följa upp olyckor och andra incidenter. Kontakt med Västtrafiks störningsledare för uppföljning av linjetrafiken punktlighet och eventuella störningar. Cykelräkningar över Älvsborgsbron samt intervjuer med cyklister. Intervju bussresenärer. Uppföljning av hur framkomligheten för näringslivets transporter fungerar i anslutning till Göteborgs hamn och Volvo i Torslanda. Kartlägga effekter för boende i Kungssten på grund av trafikomläggningar. Sammanställa effekter för trafiken 2019 i rapportform.

Start senast 10 juni. Arbetet beräknas pågå augusti månad ut, med semesteruppehåll 3-4 veckor i juli.

Observera att sommarjobbet kan komma att innebära andra arbetsuppgifter än ovannämnda beroende på vilka behov som dyker upp under sommaren.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
  • har en pågående eller nyligen avslutad (högst 1 år) högskoleutbildning/universitetsutbildning inom samhällsbyggnad
  • har datorvana.
Meriterande är om du:
  • är i slutet av din mastersutbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande, gärna med inriktning mot trafikplanering
  • har körkort för personbil.
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-04-01

Upplysningar

Rekryteringshandläggare Enikö Szilagyine Reszler
0101234803

Rekryteringshandläggare Anna Jernberg
0101236571
Mer info
Kontaktperson Enikö Szilagyine Reszler
Telefon 0101234803
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 apr (40 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.