Säkerhetsspecialist inriktning byggarbetsmiljö

Säkerhetsspecialist inriktning byggarbetsmiljö

Verksamhetsområde Stora Projekt ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Vi sätter stort fokus på att slutföra våra projekt i tid, till rätt kostnad och med förväntat innehåll. Några av våra största projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS samt investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Västlänken.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet söker specialist inom byggarbetsmiljö. Så här säger en av våra medarbetare om arbetet: "Jag får vara med och utveckla vårt samhälle genom att bidra med min kompetens!"
Vill du vara med och utveckla morgondagens samhälle? Gillar du att arbeta i stora och komplexa projekt? Då har du en framtid hos oss på Trafikverket i projekt Västlänken och Olskroken planskildhet.

Projekt Västlänken och Olskroken planskildhet ingår i Verksamhetsområde Stora Projekt som ansvarar för att upphandla och genomföra Sveriges allra största och mest komplexa infrastrukturprojekt. Som en av landets - och därmed Nordens - största byggherrar och beställare bidrar vi till samhällsutvecklingen på ett påtagligt sätt, såväl i planeringsskedet som i byggskedet. Några av våra övriga stora projekt just nu är införandet av tågtrafikstyrningssystemet ERTMS, investeringsprojekten E4 Förbifart Stockholm, Ostlänken och Mälarbanan

Byggarbetsmiljöspecialistens huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa att projektet uppfyller lagkrav och följer Trafikverkets arbetssätt för byggarbetsmiljö- och el- och trafiksäkerhetsarbetet under bygg- och driftskedet. I arbetsuppgifterna ingår att:
 • Upprätta, implementera och följa upp arbetssätt utifrån projektets handledningar inom områdena byggarbetsmiljö och el- och trafiksäkerhet.
 • Samordna och följa upp delprojektens arbetssätt inom byggarbetsmiljö och el- och trafiksäkerhet.
 • Medverka och upprätta underlag inför upphandling av konsult- och entreprenadkontrakt.
 • Medverka vid revisioner inom byggarbetsmiljö och el- och trafiksäkerhet och återrapportera synpunkter till berört delprojekt.
 • Utföra kontroll av leverantörens byggarbetsmiljö- samt el- och trafiksäkerhetsarbete och återrapportera till berört delprojekt.
 • Samordna och följa upp rapportering av tillbud och olyckor.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har utbildning inom ett för tjänsten relevant område eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har erfarenhet av att ha arbetat med byggarbetsmiljöfrågor
 • är van att dokumentera, analysera och följa upp
 • har körkort för personbil
Vi vill att du:
 • har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter
 • är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • har goda kunskaper i såväl svenska som engelska
 • har goda kunskaper inom MS Office-paketet
 • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
 • har utbildning inom BAS-P/BAS-U
 • har arbetat i järnvägsprojekt med byggarbetsmiljöfrågor samt el- och trafiksäkerhetsfrågor
 • har erfarenhet av arbete i bygg- och anläggningsbranschen
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-06

Upplysningar

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Anna Carlsson
0101236055

Saco Håkan Wiss
0101237435

Rekryterande chef Karin Fornell
0101238715
Mer info
Kontaktperson Airi Larsson
Telefon 0101236243
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Service & Kundtjänst, Serviceyrken, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 6 sept (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.