Riskspecialist Västlänken

Riskspecialist Västlänken

Som Riskspecialist på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Vill du vara när vi bygger ut järnvägen i Göteborg och skapar nya möjligheter för hela Västsverige? Drivs du av att leda arbetet med att minimera risker och vill bidra till styrningen i ett av Trafikverkets infrastrukturprogram? Då ska du söka tjänsten som riskspecialist i vårt program Västlänken!

Arbetsuppgifter
I rollen som riskspecialist i program Västlänken är du en drivkraft i programmets riskarbete, ger vägledning och agerar stöd till främst program- och projektledningen men även till chefer och övriga medarbetare. Du arbetar strategiskt för program Västlänkens räkning med att få riskhanteringen att vara en naturlig del i styrningen och ett verktyg för att nå programmets mål.

Exempel på arbetsuppgifter:
  • Styra, stötta och samordna riskhanteringen inom programmet och dess projekt
  • Vara drivande i arbetet med att analysera och följa upp arbetet med risker och behandlingsplaner
  • Planera och leda riskworkshops
  • Delta i arbetet med upphandlingar och följa upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer
  • Utbilda och vägleda i Trafikverkets ledningssystem och processer inom riskhantering
I vardagen jobbar du nära projekt- och programledningen och du kommer även att leda utsedda risksamordnare ute i projekten. Du är anställd på den centrala enheten Riskhantering och tillsammans med dina kollegor som finns i andra program deltar du i arbetet att förbättra och utveckla riskhanteringen inom Verksamhetsområdet Stora projekt. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten så som arbetsgrupper, risknätverk med andra verksamhetsområden och förvaltning.

Kvalifikationer
För att trivas i den här rollen ska du ha en stark kommunikativ förmåga, med förståelsen för hur du ska anpassa ditt budskap efter målgruppen och förmågan att förmedla det till mottagaren på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Det är viktigt att du har förmåga till att inhämta och analysera mycket information och aggregera det till en helhetssyn. Då arbetet innebär mycket kontakter är det viktigt att du också har förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt ser dig själv som en lagspelare. För att bli framgångsrik i rollen är du också van att arbeta självständigt och att driva ditt arbete framåt men samtidigt agera med flexibilitet när så behövs.

För att lyckas i detta uppdrag på Västlänken ska du:
  • ha en universitets- eller högskoleutbildning inom risk alternativt annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • ha några års arbetslivserfarenhet av projektriskhantering
  • ha erfarenhet av att ha arbetat inom infrastrukturs- eller anläggningsprojekt i produktion
Då stor del av kommunikationen och dokumentationen sker på svenska och i viss mån engelska ser vi en fördel med att du är bekväm i båda språken

Det är meriterande om du:
  • har erfarenhet av att ha arbetat i stora organisationer
  • har erfarenhet av väg- och/eller järnvägsprojekt
De första intervjuerna kommer att hållas via Skype 31 maj-1 juni. Tester kommer vara som en del av denna rekryteringsprocess.

#västlänken

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Stora projekt leder vi Trafikverkets allra största investeringsprojekt . Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-19

Upplysningar

Rekryterande chef Jenny Holm
0101235174

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Roxan Saleh
0101236222
Mer info
Kontaktperson Jenny Holm
Telefon 0101235174
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 19 maj 2021 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.