Nationell samordnare (UH/S)

Om jobbet

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Nationell Samordnare

Arbetsuppgifter
Som Nationell samordnare ansvarar du för att samtliga byggnadsverk utmed det statliga vägnätet i Region Väst och region Syd, har väl genomarbetade åtgärdsstrategier och att dessa finns registrerade i tillhörande managementsystem. Utifrån transportpolitiska mål, nationell plan och övriga strategier omsätta detta i en samordnad och prioriterad nationell underhållsplan för byggnadsverk.

Arbetet utförs i nära samarbete med regionala projektledare, placerade på våra underhållsdistrikt, som är de som genomför byggnadsverksåtgärder under olika entreprenadformer. Planerings- och prioriteringsarbetet är grundat på analyser från exempelvis vårt managementsystem (BaTMan). Du ansvarar även för att följa upp beställda byggnadsverksåtgärder och leveranser av våra distrikt på Underhåll eller Investering. Inom ditt geografiska område svarar du även för mottagande av nya eller förändrade byggnadsverk.

I tjänsten ingår även att tillsammans med andra delar av verksamheten och externa användare fånga behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt. Som en del i förvaltningen av våra arbetssätt ska du bland annat bidra till att vi tillämpar gemensamma rutiner och arbetar på ett enhetligt sätt över landet.

Arbetsuppgifter av administrativ karaktär som förekommer är bland annat upprättande av skriftliga rapporter, konsekvensbeskrivningar, verksamhetsplanering och budgetarbete.

Du kommer även ansvara för vissa bärighetsutredningar etc. samt ingå och delta i olika utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleutbildning, minst 180 hp, med inriktning mot bygg och anläggning alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.

Du som söker har flerårig erfarenhet från:
  • arbete med förvaltning av byggnadsverk inom bro- och tunnelområdet.
  • arbete som uppdragsledare och/eller projektledare.
  • arbete som beställare, teknisk konsult eller entreprenör i anläggningsbranschen.
Vidare har du har goda kunskaper i ekonomi och verksamhetsplanering.
Du har också flerårig erfarenhet av att arbeta med managementsystemet BaTMan.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra huvudinspektioner av broar enligt BaTMan:s metodik.

Att upprätta skriftliga rapporter och beskrivningar tillhör vardagen varför det krävs att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Arbetet innebär mycket externa och interna kontakter varför du måste ha god förmåga att samarbeta och kommunicera. Du kommer att vara sammankallande och drivande i olika sammanhang och arbeten som kräver att du har goda ledaregenskaper. Rollen kräver också att du är strukturerad och självgående.

B-körkort är ett krav.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2017-11-01

Upplysningar

Enhetschef Lars Schillström
010-1238337

Saco Jonas Sjöholm
010-123 8380

Saco Susanne Alemyr
010-123 3116

ST Stefan Kratz
010-124 1783

ST Lars Hedlund
Jobbfakta
Kontakt

Ring Lars Schillström, 010-1238337

Publicerad

6 dagar sedan

Sista ansökningsdag

1 nov

Om företaget

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.