Miljöspecialist inom miljösamordning

Miljöspecialist inom miljösamordning

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Som Miljöspecialist inom miljösamordning på verksamhetsområdet Underhåll kommer du att arbeta med många och varierande miljöfrågor kopplat till vår väg- och järnvägsanläggning. Tjänsten finns på enheten Miljö som är en nationell enhet men du kommer framförallt arbeta regionalt med att stötta Underhållsdistrikt Väst.

Exempel på arbetsuppgifter är att:
 • samordna miljöfrågor inom distriktet kopplat till drift och underhåll av väg och järnväg
 • ge expertstöd åt projektledare på underhållsdistriktet
 • delta vid upphandlingar av drift- och underhållskontrakt
 • representera verksamhetsområdet Underhåll internt och externt vid miljöfrågor
 • följa upp drift- och underhållskontrakt i form av ronder
 • ställa miljökrav vid framtagande av anläggningsspecifika krav
 • stödja vid mottagande av nybyggd anläggning
 • vara delaktig i utvecklingen av miljöarbetet på verksamhetsområdet Underhåll
Som miljöspecialist på miljöenheten ingår även att hålla sig uppdaterad på ny lagstiftning och utveckling inom miljöområdet, delta i arbete med regelverk, svara på remisser och frågor från allmänheten, utbilda och informera samt initiera och delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Det finns även möjlighet att ingå i ett kompetensnätverk där du kan utvecklas i de frågor du brinner för. Detta ger dig stora möjligheter till samarbete med och stöd från andra miljöspecialister samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom hela organisationen - vilket vi ser som en stor styrka.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en universitets- eller högskoleutbildning inom miljöområdet om minst 180 hp (120p), alternativt annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har arbetat några år i en befattning inom miljöområdet
 • har bred generell miljökompetens
 • har körkort för personbil
 • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du
 • har arbetat med miljöfrågor inom infrastrukturområdet
 • har haft en samordnande roll inom miljö
Som person

För att bli framgångsrik i rollen är du van att arbeta självständigt och agerar med lyhördhet och flexibilitet. Vi ser gärna att du eftersträvar ett välfungerande samarbete i alla sammanhang, och med hjälp av din goda kommunikationsförmåga kan du engagera din omgivning och förmedla ditt budskap på ett enkelt och tydligt sätt. Du har också en god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv.

Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållsprojekt samt teknisk utveckling. Genom en blandning av traditionella, nya och innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Nu behöver vi stärka upp med nya medarbetare och kompetenser eftersom vi står inför många nya utmaningar. Vi vill få ännu bättre koll på vår anläggning, vi vill utveckla vår underhållsplanering och vi kommer att få fler komplexa och intressanta anläggningar att underhålla.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-23

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Wuolo
0101238939

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Anders Wuolo
Telefon 0101238939
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 feb 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.