Kvalificerad Controller i program Göteborg-Borås

Kvalificerad Controller i program Göteborg-Borås

Arbetsuppgifter
De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och söker nu en kvalificerad controller. I rollen som kvalificerad controller är du ledningens stöd i styrningen av verksamheten mot önskade mål. Uppdraget har kvalificerade uppgifter på konsoliderande nivå, ofta med strategiskt innehåll och komplexitet. Du har en ledande roll i sakfrågor och ansvarar för Göteborg-Borås ekonomiska uppföljning och rapportering inklusive löpande analyser. Du bidrar aktivt i arbetet med att planera och driva programmets processer för verksamhetsplanering, projektredovisning och prognoshantering, ger stöd åt programmets medarbetare i ekonomi- och redovisningsfrågor och utvecklar arbetssätt och rutiner som på ett proaktivt sätt förbättrar verksamhetsområdet.

Anställningen är placerad i Nya Stambanors enhet Ekonomi där specialiststöd inom controlling, kalkyl och tidplanering ingår. Du kommer att ingå i ett nätverk med andra controllers vilket ger stora möjligheter till samarbete med och stöd från kollegor samt kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom den egna organisationen

Kvalifikationer
Vem är du?

För att bli framgångsrik i rollen är du strukturerad och drivande. Du har lätt för att kommunicera och skapa goda relationer. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och utifrån det göra avvägningar och visa på sakligt och objektivt omdöme.

Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom ekonomi eller annan för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har mångårig erfarenhet inom området ekonomi och controlling
  • har mångårig erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
  • har arbetat med projektredovisning och ekonomistyrning av projektverksamhet
  • har erfarenhet av att arbeta med budget och prognos samt årsbokslutsarbete
  • har goda kunskaper i Excel och Officepaketet
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av utvecklingsarbete samt implementering av ekonomiska processer i projekt och organisationer
Resor kommer att ingå i tjänsten.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Nya Stambanor är ett program inom Trafikverket som har till uppgift att utifrån Nationell plan och uppdrag från regeringen bygga nya stambanor som möjliggör ökad kapacitet för person- och godståg inom hela järnvägssystemet. Cirka 250 personer arbetar i Nya Stambanor. De flesta medarbetarna kommer från tre av våra stora program - Ostlänken, Hässleholm - Lund och Göteborg - Borås. Programmet startade 1 oktober 2020.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-02-04

Upplysningar

Rekryterande chef Susanne Björkman
0101230444

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Viktoria Andersson
0101231176
Mer info
Kontaktperson Susanne Björkman
Telefon 0101230444
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Ekonomi, Controller, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 4 feb 2021 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.