Kalkylsamordnare

Kalkylsamordnare

Som kalkylsamordnare på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
I Trafikverkets olika investeringsprocesser krävs det att arbetet med kalkyler följer Trafikverkets rutiner och att kalkylerna kvalitetssäkras. Som kalkylsamordnare bidrar du här med din kompetens och det är till dig kollegorna på verksamhetsområdet Investering vänder sig när de behöver råd och stöd i en kostnadsbedömningsfråga, både under upphandling och under genomförande av projektet. Du blir en av 12 kalkylsamordnare på en nationell enhet som ansvarar för ämnesområdet kalkyl, och kommer fungera som ett sakkunnigt stöd samt kravställare för tillämpningar kopplade till kalkylprocessen. Enheten är en del av avdelningen Verksamhetsstyrning som ligger under verksamhetsområdet Investering.

Arbetsuppgifterna erbjuder bredd och variation samt innefattar bland annat utbildning i och information om kalkylrelaterade frågor, arbetssätt och hjälpmedel till alla medverkande i projekten. Du arbetar i samråd med externa projekterande konsulter och interna parter på Trafikverket. Vid behov stödjer du verksamhetsområdet Planering. Som sakkunnig inom kalkylprocessen arbetar du med bl a:
  • stöd och genomförande av osäkerhetsanalyser med såväl egna som externa resurser
  • säkerställandet av innehåll och kvalitet i förfrågningsunderlag och vid uppstartsmöten med konsulter
  • regelbundna avstämningar med konsulter, kvalitetssäkring och granskning av deras kalkyler.
Som kalkylsamordnare deltar du även vid planering och genomförande av kvalitetssäkringar enligt successivprincipen samt insamling och tillhandahållning av erfarenhetsvärden/nyckeltal. Du bistår även vid granskning av egenkalkyl, anbud samt kontraktsuppföljning/efterkalkyl.

Kvalifikationer
Vem är du?

För att trivas och lyckas i den här rollen behöver du ha god förmåga att planera och strukturera. Ditt helhetstänk gör det lätt för dig att skapa genomförbara planer på kort och lång sikt. Du är även bra på att kommunicera dessa planer och övriga budskap på ett enkelt och lyhört sätt oavsett mottagare. Du är bra på att samarbeta, påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter. Vi letar efter en kollega som drivs av utveckling och förbättringar och är öppen för förändringar, som ser innovativa lösningar och kan förmedla dem till omgivningen.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning om minst 180 hp inom teknik, ekonomi, statistik eller annan utbildning som vi tillsammans med erfarenhet bedömer likvärdig
  • har flerårig erfarenhet av projektverksamhet eller processledning inom någon del av samhällsbyggnadsbranschen, vilket innebär att du har arbetat med exempelvis projekteringsledning, byggledning, controllerarbete, kalkylering eller planering
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet och kunskap om arbete enligt successivprincipen
  • har kalkyl- och/eller entreprenaderfarenhet från anläggningsbranschen
  • har erfarenhet att arbeta enligt satta processer i stora processtyrda organisationer och/eller offentlig sektor
Skypeintervjuer är planerade att ske enligt preliminär tidplan den 3/6.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-25

Upplysningar

Rekryterande chef Mathias Eriksson
0101230115

SACO Lennart Askling
0101231508

ST Airi Larsson
0101236243

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Mer info
Kontaktperson Mathias Eriksson
Telefon 0101230115
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 maj 2021 (9 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.