Enhetschef Teknik, Miljö och Fastighet, Göteborg-Borås

Enhetschef Teknik, Miljö och Fastighet, Göteborg-Borås

Som Enhetschef Teknik, Miljö och Fastighet på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
Göteborg-Borås växlar upp inför nästa skede i planeringen och vi söker nu enhetschef Teknik, miljö och fastighet.

Som enhetschef Teknik, miljö och fastighet har du en central roll i Göteborg-Borås då du ansvarar programmets övergripande arbete med anläggningskrav. Rollen innebär att du leder och samordnar arbetet i Göteborg-Borås inom områdena teknik, miljö och fastighet. Det innebär bland annat att du bevakar, driver och samordnar de tekniska frågorna i programmet. Tjänsten innebär mycket samarbete och dialog inom Göteborg-Borås organisation, programmet Nya Stambanor och med andra verksamheter inom och utanför Trafikverket.

I uppdraget som enhetschef Teknik, miljö och fastighet är du med och driver och leder verksamheten mot uppsatta mål och du ingår i programmets ledningsgrupp. Du ansvarar för att leda och samordna specialister inom enhetens ansvarsområden och du säkerställer att Göteborg-Borås förses med de resurser som krävs.

I dagsläget innebär rollen att du har personalansvar för funktionsansvariga inom enhetens ansvarsområde.

I Göteborg-Borås kommer du möta kompetenta och engagerade kollegor som alla arbetar för Trafikverkets vision; alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Du har en stor analytisk förmåga och det är viktigt att du är kvalitetsmedveten och kan växla mellan detaljer och helhetssyn.

Vi söker dig som
  • har högskoleexamen om minst 180 HP inom teknik eller miljö alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
  • har aktuell, relevant och flerårig erfarenhet av samordning och arbetsledning av tekniska specialister
  • har aktuell erfarenhet av att leda i en stor och komplex organisation
  • kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du
  • har aktuell erfarenhet av projektledning och planläggnings- och tillståndsprocessen inom anläggningsbranschen
  • har aktuell erfarenhet från roll med personalansvar
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Organisationen Nya stambanor har ett helhetsansvar för planering och genomförande samt ett samlat mandat för alla delar av Trafikverkets uppdrag kopplat till nya stambanor.

Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges största pendlingsstråk och en av de första delarna av en ny stambana. Med den nya järnvägen kan restiden mellan Göteborg och Borås kraftigt förbättras och kapaciteten öka. Det blir då mer självklart att välja den hållbara tågresan.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-16

Upplysningar

Rekryterande chef Sara Distner
0101238621

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Airi Larsson
0101236243

SACO Viktoria Andersson
0101231176
Mer info
Kontaktperson Sara Distner
Telefon 0101238621
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 16 maj 2021 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.