Enhetschef Tågtrafikledning och Trafikinformation

Enhetschef Tågtrafikledning och Trafikinformation

Vi på Trafikledning arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Vår verksamhet har både nationellt och regionalt fokus med många roller som arbetar med trafikslagsövergripande uppgifter. På Trafikledning kan du verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket och samhällsutvecklingen!

Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Trafikledningsområde Väst har ansvaret att övervaka och leda trafiken på vägar och järnvägar inom utpekat ansvarsområde. I ansvaret ingår trafikstyrning, trafikinformation, analys och övervakning av den del av anläggningen som har direkt påverkan på förmågan att leverera trafikinformation samt att styra och avropa avhjälpande underhåll som måste göras akut i anläggningen. Verksamheten bedrivs enligt schema, årets alla dagar och dygnets alla timmar.

Som enhetschef för Tågtrafikledning och Trafikinformation Syd på Trafikledningsområde Väst har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för enheten. Enheten ansvarar för trafikinformation och trafikstyrning på järnväg inom området. Det inkluderar produktion av trafikinformation för järnväg via högtalare, informationstavlor och monitorer samt via trafikinformationssystem. Det innefattar också produktion av trafik enligt fastställd produktionsplan, med beaktande av säkerhet och kvalitet enligt gällande regelverk. I förekommande fall hanterar enheten också störningar operativt.

Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp enhetens arbete så att det bedrivs effektivt, med säkerhetsfokus samt kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Enheten består av 5 sektioner och du har direkt personalansvar för de underställda sektionscheferna. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga och du skapar goda förutsättningar för sektionscheferna att ihop med sina medarbetare fullgöra sitt uppdrag.

Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med dina sektionschefer förändringar både inom den egna enheten och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du dina sektionschefer genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.

Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I samråd med avdelningschef styr och utvecklar du enhetens 24/7-verksamhet utifrån ett taktiskt perspektiv. Utöver enhetens arbete har du också en viktig uppgift i avdelningens ledningsgrupp och företräder avdelningen och Trafikverket både internt och externt.

Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har
  • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
  • några års chefserfarenhet inkluderande budget-, verksamhets- och personalansvar
  • erfarenhet av att driva förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kultur
Det är meriterande om du har
  • erfarenhet av att leda andra chefer
  • erfarenhet av att leda personal i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, året runt.
  • erfarenhet av projektledning
  • förståelse för kunden och kundens behov
  • erfarenhet av logisitik- järnvägs- eller transportbranschen
Som chef i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-03-25

Upplysningar

Rekryterande chef Peter Svensson
0101237072

SACO Stuart Dickson
0101230075

ST Sven Olof Strand
0101241770

SEKO Eva-Lena Johansson
0101241864
Mer info
Kontaktperson Peter Svensson
Telefon 0101237072
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Transport & Logistik, Transport, Logistik
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.