Enhetschef övervakning syd/väst

Enhetschef övervakning syd/väst

Som enhetschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.

Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef övervakning syd/väst ansvar du för övervakning av järnvägsanläggningen samt initiering av felavhjälpning samt eldriftledning i en stor del av Sverige. Enheten leds utav dig tillsammans med tre sektionschefer och består av ca 60 anställda fördelat på två orter i landet.

Enheten har ett uppdrag inom den nationella krisledningen och i rollen som enhetschef förväntas du vid krisledning kunna agera som stabschef eller krisledare. Du leder enhetens rapportering, riskhantering och leveransuppföljning och bidrar med struktur och ordning och reda. Du leder uppdrag inom enheten och i samverkan med andra enheter.

Som enhetschef har du det samlade ansvaret för budget, verksamhet och personal. Du rapporterar till avdelningschef för trafikledning nationellt och du ingår i avdelningens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Som chef i Trafikverket du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som
  • har högskoleutbildning inom för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer som likvärdig
  • har aktuell och relevant flerårig chefserfarenhet av att leda personal i en dygnet runt verksamhet i en större organisation/myndighet.
  • har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av förändringsledning, ledning av störningskänslig verksamhet, krishantering och ledning av verksamhet som är beroende av nära samverkan med många aktörer
  • har aktuell och relevant erfarenhet av säkerhets och skyddsarbete i en större organisation eller myndighet.
  • kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
  • har svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du
  • har aktuell och relevant chefserfarenhet av att leda andra chefer i en större organisation/myndighet.
  • har aktuell och relevant erfarenhet av att förbereda, genomföra och utvärdera yrkesutbildning och kontinuerlig fortbildning.
  • har aktuell och relevant erfarenhet av operational excellence-drivet utvecklingsarbete.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Intervjuer kommer att ske över Skype under veckorna 21-22.

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva gå igenom en säkerhetsprövning. Den innehåller säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-05-10

Upplysningar

Rekryterande chef Robert Thoor
0101244495

ST Bengt Gruvman
0101231346

SACO Johnny Larsson
0101243251

SEKO Sain Berglöv
0101241880
Mer info
Kontaktperson Robert Thoor
Telefon 0101244495
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 10 maj 2021 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.