Leg sjuksköterskor inom alla specialiteter i hela Sverige

Leg sjuksköterskor inom alla specialiteter i hela Sverige

Det finns idag så många bemanningsföretag att det är svårt att se vad som skiljer alla åt.

Det som är viktigt för dig är att:
  • Företaget brinner för sin personal
  • Har säkrade processer avseende kvalitet och miljö,
  • Att det arbetar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och har kontinuitet och långsiktighet i sitt arbete.
  • Vidare att de har ekonomi att vidareutveckla sig och ständigt arbetar med förbättringar i verksamheten.
Vi inom StaffUp Healtcare AB har på den senaste tiden fått allt fler ssk som hört av sig och önskar arbeta för oss. Detta ofta genom rekommendation från andra ssk. Det är naturligtvis väldigt trevligt!

Detta inom samtliga av Socialstyrelsen godkända kategorier
Våra uppdragsgivare representerar samtliga Regioner i Sverige samt både små som stora privata vårdgivare.

De representerar en bredd, men samtidigt ett entreprenörskap som garanterar en stimulerande arbetsmiljö runt om i Sverige.

Vi startade upp verksamheten 2007 och har sedan dess etablerat oss som en av de ledande inom branschen med utmärkta relationer med våra många avtalspartners och ssk. Vi har blivit kända för att de upplever en stor trygghet hos oss.

  • Under alla år har vi visat stor seriositet, stabilitet och hög transparens.
  • Ett stort plus har upplevts för våra extremt snabba svarstider och kontaktmöjligheter i princip dygnet runt årets alla dagar.
  • Våra ssk har ofta framhållit vår höga servicenivå som en fördel.
  • Vi har alltid garanterat säkra utbetalningar av löner och arvoden.
  • Det är också självklart att vi alltid varit lyhörda för våra ssk önskemål om exempelvis de geografiska områden vi skall bearbeta.
Därför har vi prioriterat att ha avtal i de bästa regionerna för våra ssk och vi är övertygade om att detta är några av anledningarna till att vi ser en ökning i rekommendationer från våra ssk som leder till att vi ständigt får nya intressanta ssk till oss!

Det är strategiska avtalsval vilket gör att vi nu har rikstäckning i Sverige: från Blekinge och Kalmar i syd till samtliga norrlandslandsting/regioner i norr. Från Region Gotland i öster till VG Regionen och samtliga regioner gränsande till Norge i väster.

Där vi, mot förmodan, inte har egna avtal kan vi genom samarbetsavtal ändå leverera konsulter. Detta gäller såväl offentlig verksamhet som de flesta andra privata aktörer inom de olika vårdvalen och andra runt om i Sverige samt till bl.a. Capio, Praktikertjänst, Avesina, Enköpings Lasarett, Löwenströmska Sjukhuset och andra.

I dag har vi en mycket omfattande resursbank av ssk i de flesta specialistkategorier, inklusive subspecialiteter.

Är du intresserad av att ingå i vår heltcaredivision så skicka oss ett mail så svarar vi med ett mer omfattande informationsmaterial kring hur det är att jobba för oss och vad som krävs.

Kontaktuppgifter:
Kontakta Jan Göransson för mer information.
Mail: jgo@staffup.se.
Mobil: + 46 (0) 706 587 415
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska
Typ av anställning Deltid, Projekt- / Visstidsanställd
Hemsida http://www.staffup.se
Sista ansökningsdag 30 juni 2020 (34 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Kärnverksamheten i StaffUp består av rekrytering till fasta anställningar, och förmedling av vikarier, till alla delar av näringslivet och offentlig verksamhet. Vårt mål är att vara branschens bästa arbetsgivare och rekryteringspartner för våra medarbetare och kunder.