Regionchef till Sensus Studieförbund -Västra Sverige, Göteborg

Regionchef till Sensus Studieförbund -Västra Sverige, Göteborg

Vi söker regionchef till Sensus Studieförbund i Västra Sverige med uppdraget att utveckla verksamheten och Sensus roll i regionen. Detta görs tillsammans med medarbetarna och i nära samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter, allt för att skapa utveckling och meningsfull verksamhet för deltagarna. Sensus är i en spännande utvecklingsfas med växande verksamhet. Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi utvecklar dem som studieförbund. Våra målområden är bildning, kultur, rättighetsbaserat arbete, hållbarhet, livsfrågor och relationer.

Regionchefen rapporterar till styrelsen i Sensus för Västra Sverige och har fullt resultatansvar för regionen. Arbetet sker i enlighet med riktlinjer som anges i stadgarna och enligt samverkansavtalet och ska bidra till att verkställa besluten inom ramen för hela Sensus och för att leva vår identitet. Läs om vår identitet här: https://www.sensus.se/om-sensus/identitet/

Som regionchef ingår du i ett regionschefskollegium som Sensus förbundsrektor sammankallar. Rollen som regionchef innebär att balansera hela Sensus intressen med regionens intressen. Region Västra Sverige omfattar verksamhet i 71 kommuner inom Värmland, Västra Götaland och Halland. Regionchefen leder och utvecklar verksamheten tillsammans med en ledningsgrupp med 4 enhetschefer och 75 kompetenta och engagerade medarbetare.

Vi söker en trygg, strategisk och utvecklingsorienterad chef och ledare med erfarenhet av att leda en ledningsgrupp med underställda chefer i en större verksamhet. Du har en bred ledarkompetens med god kunskap om såväl organisation som ekonomi och erfarenhet av att utveckla verksamhet i samverkan med andra. Vi tror att du har varit eller är engagerad, anställd eller förtroendevald i en ideell organisation och har ett stort engagemang för folkbildning och kultur. Du har akademisk utbildning eller motsvarande inom relevant område. Vidare har du ett stort nätverk i regionen och är också nätverkande, kontaktskapande och samarbetsinriktad som person.

Det är naturligtvis viktigt att du delar Sensus grundidé om ett livslångt lärande och alla människors förmåga till utveckling. Som ledare har du en tilltro till medarbetares och människors förmåga att växa, lära och prestera. En viktig roll för regionchefen är att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Välkommen att söka en av de mest intressanta chefstjänsterna inom ideell sektor just nu! Du ansöker med CV och personligt brev på www.maquire.se senast den 23 februari. Har du frågor kring tjänsten får du gärna kontakta rekryteringskonsult Christina Fredriksson, Maquire 0702-715140 eller Åse Torbjär Granath 0763-388797.
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Maquire Sverige AB
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Vår huvudsakliga verksamhet är folkbildning, såväl bidrags- som avgiftsfinansierad

Sensus studieförbund har ca 350 anställda, mer än 12 000 ledare och ett 50-tal lokalkontor fördelat på sex regioner och ett riksförbund. Sensus Västra Sverige omfattar Västra Götaland, Halland och Värmland. Vi har kontor på sju orter och 75 anställda.