Lagerarbetare farligt avfall

Lagerarbetare farligt avfall

ALLMÄNT

SEKA Miljöteknik AB bedriver verksamhet som innefattar mellanlagring av farligt avfall före vidaretransport till slutmottagare. I befattningen lagerarbetare ingår att tillsammans med övrig lagerpersonal hålla god ordning och struktur över lagret, se till att dagliga in- och utleveranser fungerar, ta hand om inkommande avfall genom avvägning och ifyllnad av godsdeklarationer etc., samt att klassificera och emballera avfall inför transport av farligt gods. Även paketering av avfall på plats hos SEKAs kunder före hämtning samt enklare transporter kommer att ingå.

PERSONLIGHETSPROFIL

Du har en mycket god organisatorisk förmåga, är en social glädjespridare med nära till skratt, har inte svårt för stressiga situationer och kan därmed hantera många uppgifter samtidigt. Du är snabb, lättlärd och problemlösare, gillar att både arbeta självständigt och samarbeta med andra. Du är inte rädd för att ta i och är en god praktiker. Du delar gärna med dig av dina kunskaper samtidigt som du är lyhörd för nya kunskaper och utmaningar. Du har med fördel erfarenhet av arbete med farligt avfall/farligt gods samt kan grundläggande kemi. Du har god vana av Microsoft Word och Excels vanligaste funktioner.

ARBETSUPPGIFTER

Lagerarbete:

Att hålla god ordning och struktur över lager. Arbeta med daglig logistik för leveranser och transporter. Arbeta för att arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt enligt verksamhetens rutiner och instruktioner. Färdigställa emballage för kunder, klassificera, sortera och emballera kemikalieavfall. Ta emot leveranser och färdigställa samt lasta ut utleveranser.

Arbetsordrar:

Att upprätta arbetsordrar/godsdeklarationer för transport av farligt gods i enlighet med lagstiftningen för transport av farligt gods och SEKAs rutiner.

Vägning:

Väga av inkommande gods och föra in vikter, tider och eventuella avvikelser på arbetsordern för att sedan lämna vidare till fakturering.

Transport och logistik:

Utföra mindre transporter av farligt gods med SEKAs transportbilar (B-körkort). Vara behjälplig som extra resurs vid bokningar av transporter för hämtningar och utleveranser av farligt avfall/farligt gods. Efterleva framtagna rutiner gällande skötsel av maskiner och transportfordon.

Miljö/kvalitet:

Arbeta för att arbetet sker i enlighet med framtagna rutiner och instruktioner i SEKAs ledningssystem (miljö & kvalitet). Rapportera avvikelser (ärenden) och förbättringsåtgärder etc till miljö & kvalitetsansvarig för SEKA Miljöteknik AB.

Kemistuppdrag:

Vara en extra resurs eller hjälpa andra kemister i verksamheten att klassificera, sortera, emballera och upprätta transporthandlingar för kemikalieavfall, i enlighet med gällande lagstiftning, på plats hos kunder.

Produkt:

Arbeta som extra resurs i verksamheten (då det behövs) gällande produkter för dagvatten. Detta inbegriper att vara behjälplig vid tillverkning och skötsel/vård av dagvattenprodukter.

Administration:

Att upprätta och färdigställa faktureringsunderlag, arbetsordrar, tidsrapporter, körjournaler, rapporteringar till Naturvårdsverkets avfallsregister etc.

Arbetstid:

Heltid 40tim/vecka. Övertid skall vara beordrad. Visst kvällsarbete eller helgarbete kan förekomma efter överenskommelse (enstaka uppdrag/år).

Allmänt:

Hålla en god kontakt med sina arbetskollegor. Finnas tillgänglig för hjälp och frågor från sina medarbetare. Respektera och underlätta andra kollegors arbete.
Mer info
Email Mejla SEKA Miljöteknik AB
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Transport & Logistik, Lager
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.sekamiljoteknik.se
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

SEKA Miljöteknik AB grundades år 2000 och är främst ett insamlingsföretag för farligt avfall med bas i Stockholm samt Göteborg. Vår huvuduppgift är att hjälpa företag, kommunala verksamheter, sjukhus, skolor, privatpersoner m.m. med en helhetslösning på problemen kring farligt avfall och farligt gods. Företagets arbetsområde innefattar även konsultuppdrag inom miljöområdet såsom miljötekniska mark- och vattenundersökningar, miljöutredningar, tillståndsärenden, miljöinventeringar etc. samt försäljning av produkter för rening av dagvatten, grundvatten samt länshållningsvatten. För mer information se, www.sekamiljoteknik.se Ansökan skickas till ansokan@sekamiljoteknik.se