Hagvidson söker en förskolechef som till viss del arbetar i barngrupp parallellt med uppdraget som pedagogisk ledare. Förskolan är av mindre karaktär, tre avdelningar och knappa 60 barn.
Detta möjliggör ett mycket nära samarbete mellan förskolechefen och övrig pedagogisk personal. Förskolan är belägen i Hovås, på väg mot Särö, med närhet till havet. Till förskolechefens förfogande så finns centrala resurser som hjälper till att hantera ekonomisk styrning och personaladministrativa frågor. Av oss får du bra styrdokument och en tydlig rollfördelning mellan huvudman och förskolechef, ett tydligt mandat med långtgående delegation och stora befogenheter. Vi erbjuder även ett mycket gott stöd från de centrala funktionerna i företaget.

Vi söker en förskolechef som brinner för att skapa starka team som möjliggör en stark pedagogisk utveckling, på varje avdelning och på förskolan i stort. En grundbult i det pedagogiska utvecklingsarbetet är att kontinuerligt utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Att dokumentera, analysera och tydliggöra resultat är av yttersta vikt för att skapa en förskola av hög kvalité. Vi har en stark vision om att vara en långsiktigt stark aktör varpå vi lägger stor vikt vid ett aktivt kvalitetsarbete. Som ledare är du en god företrädare för huvudmannen och har samtidigt modet att vara rak och tydlig. Du tar ett stort ansvar för förskolan och arbetar aktivt för att hela ditt team gör detsamma.

Utbildningsbakgrund och erfarenhet:
Du har en pedagogisk examen och erfarenhet av att leda personal i pedagogiska verksamheter. Det är inte ditt första ledaruppdrag och vi ser gärna att du har erfarenheter från fristående verksamheter.

Titel:
Förskolechef

Omfattning:
100%

Anställningsform:
Tillsvidareanställning

Sista ansökningsdag: 14 Juli. Ansökningar behandlas löpande.
Mer info
Kontaktperson Michael Enghag
Email Mejla Michael Enghag
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 14 juli (19 dagar kvar)