Utvecklingsledare till Göteborgs placerings- och inköpsfunktion, Spink

Utvecklingsledare till Göteborgs placerings- och inköpsfunktion, Spink

Om arbetsplatsen
Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och har cirka 59 000 invånare. Området sträcker sig över en stor geografisk yta, från Marklandsgatan nära centrala Göteborg till Billdal som gränsar till Halland. Naturen i stadsdelen har en stor variation med närhet till hav, skog, parker och vackra friluftsområden. I stadsdelen arbetar cirka 3 200 medarbetare med att ge service, stöd och omsorg för en bra vardag för göteborgarna. Vi möter stora utmaningar i arbetet och därför är vår kunskap och vårt engagemang avgörande för kvalitén i stadsdelens verksamhet. Vi arbetar med att öka inflytandet för stadens invånare, brukare och medarbetare och tillsammans ska vi skapa en öppen, trygg och jämlik stadsdel där många vill leva, arbeta och bo.

Arbetsuppgifter
Arbetsplatsbeskrivning Sedan årsskiftet 2017/2018 finns det under, stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo en samlad placerings och inköpsfunktion, Spink, för sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder, IFO-FH. Enheten tillhör organisatoriskt Askim-Frölunda-Högsbo, men arbetar på uppdrag av alla tio stadsdelar i Göteborg. Arbetsplatsen finns på Stora Badhusgatan i centrala Göteborg. Vad är Spink? Spink erbjuder placeringsstöd till stadsdelarna i individärenden och samordnar uppföljningen av leverantörer. En viktig uppgift är att driva utvecklingen av professionell inköpskompetens i sektor IFO-FH. Ett av målen är att erbjuda rätt insats till varje brukare till rätt kostnad. Vi ska sänka tidsåtgången för socialsekreterare vid val av leverantör och kompetensen att välja rätt insats för brukaren skall öka. Ett annat mål är att bidra till att stadens kostnader för insatser inom sektorn skall sänkas. Detta skall bla ske genom kategoristyrning och långsiktigt strategiarbete inom våra 12 delkategorier. Arbetsbeskrivning Utvecklingsledarens uppdrag: Att verka på gränsen mot leverantörsmarknaden Omvärldsanalys, marknadsanalys och utförarperspektiv Att analysera stadens köp av vårdinsatser. Att medverka med verksamhetskunskap och analyser i arbetet med kategoristyrning och stadens arbete med Långsiktig inköpsstrategi. Att identifiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete kopplat till egen regi och externa köp, inom IFO-FH Att driva utvecklingsarbetet med systematisk uppföljning av externa/interna leverantörer/utförare Att på uppdrag av områdeschef leda och utveckla förbättringsarbete inom Spink,s huvuduppdrag/kategoristyrning Att representera Spink i stadenövergripande grupper/uppdrag Göteborg är mitt uppe i ett förändringsarbetet där kategoristyrning införs inom IFO-FH. Det finns idag en kategoriledare för området. Den person vi nu söker kommer att vara en del av kategoriarbetet. Det kommer att kunna bestå av att leda någon kategori och/eller leda arbetsgrupper/uppdrag inom kategoriarbetet. Det finns en långsiktig inköpsstrategi och en indelning av 12 delkategorier. Du kommer att arbeta med analyser, strategier, benchmarking och facilitering inom våra kategorier. Utmaningen består i att realisera de inköpsmål som är kopplade till respektive kategori. Då arbetssättet är tvärfunktionellt krävs god samverkan med intressenter i Göteborgs Stads förvaltningar, Stadsdelar mfl. Du arbetar aktivt med förändringsledning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning såsom socionom, offentlig förvaltning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du kommer att vara den i arbetsgruppen som har bredast kunskap om socialtjänstens målgrupper, metoder och arbetsformer. Troligen har du idag en anställning inom socialtjänsten och arbetar med verksamhetsutveckling. Vi förutsätter att du har mycket god kunskap om de lagar som styr socialtjänsten och erfarenhet av flera av de målgrupper som SPINK:s placeringsfunktion arbetar med. Du trivs med att arbeta i team men har också en förmåga att självständigt initiera och driva förbättringsarbete. För att lyckas krävs en mycket god analytisk förmåga och en vana att implementera nya arbetsformer. En god pedagogisk förmåga, en lyhördhet för både beställares och utförares behov, samt en vana att knyta kontakter kommer att underlätta ditt arbete. Tillsammans skall ni skapa en förändringsinriktad organisationskultur som präglas av hög servicenivå, god samverkan med olika aktörer och ett aktivt prövande av nya lösningar. Du har fallenhet för att presentera information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och har god förmåga att förklara det du vill för olika målgrupper och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Vi tror att du är snabblärd, produktiv och motiverad samt har ett starkt engagemang och entusiasm för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, gillar ordning och reda samt värdesätter att arbeta med andra människor för att nå gemensam framgång. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Att du har goda kunskaper i Excel och Power Point ser vi som en självklarhet och att du har en generell god systemvana. Du behöver vara öppen för utmaningar och ha en stark vilja att leverera lösningar. Vi söker dig som har ett driv att göra skillnad och attraheras av att ingå i en unik, nystartad organisation.

Övrigt
I Askim-Frölunda-Högsbo arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter. Rökfri arbetstid tillämpas i hela förvaltningen. Förvaltningen har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Kontaktperson Dag Eliasson
Telefon 031-366 02 40
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Organisationsutveckling, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 6 nov 2020 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.