Upphandlingsledare

Upphandlingsledare

Om arbetsplatsen
Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren upphandlingsledare som vill vara med och bidra i arbetet med att bygga en ny storstad. Trafikkontoret har en bred verksamhet som spänner över många olika verksamhetsområden och som upphandlingsledare innebär det ett varierande arbete med många spännande upphandlingar av olika karaktär. I nära samarbete med verksamheten ansvarar du för att självständigt driva och genomföra entreprenad- och konsultupphandlingar från behovsanalys till upprättande av avtal utifrån Lagen om offentlig upphandling, LOU. Din roll som upphandlingsledare på trafikkontoret är bred och innebär både operativa och strategiska uppgifter. Utöver genomförandet av upphandlingar stödjer du verksamheten i upphandlings- och inköpsfrågor samt planerar och genomför utbildningar inom området. Du deltar aktivt i arbetet med att utveckla upphandlingsverksamheten utifrån ett helhets- och affärsperspektiv. Det kan till exempel innebära att genomföra förbättringsaktiviteter kopplade till inköps- och upphandlingsprocessen eller att utveckla kravställningar, upphandlingsformer, ersättningsformer, incitament och samverkansformer. Du bidrar även aktivt till samarbeten och utvecklingsinitiativ inom upphandlingsområdet i staden och gentemot leverantörsmarknaden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är drivande och affärsmässig med fokus på kvalité och effektivitet i upphandlingar kopplat till resultatet i verksamhetens utförande. Du har intresse för arbete med utveckling av konsult- och/eller entreprenadaffären, god kännedom om LOU samt regelverk som styr bygg- och anläggningsbranschens verksamhet. För att vara framgångsrik krävs att du har en god strategisk höjd och agerar utifrån ett helhetsperspektiv. Du arbetar strukturerat och noggrant samt har analytisk förmåga. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med verksamheten och det är därför viktigt att du är relationsskapande, har god samarbetsförmåga och är kommunikativ. Du uttrycker dig väl i tal och skrift. För att möta de komplexa och varierande utmaningar som trafikkontorets verksamhet står inför de kommande åren krävs även att du som person är utvecklingsinriktad och har förmåga till nytänkande. Du har flera års erfarenhet av att självständigt driva och genomföra upphandlingar enligt LOU. Du har högskoleutbildning inriktning mot ekonomi-, juridik, samhällsplanering eller ingenjörsområdet alternativt yrkeshögskola med inriktning offentlig upphandlare. Erfarenhet från anläggningsbranschen är meriterande. Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi som arbetar i Göteborgs Stad representerar många olika verksamheter. Vi förenas i vårt gemensamma uppdrag att ge likvärdig service med hög kvalitet till boende, besökare, näringsliv. Våra förhållningssätt; Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans, Vi tänker nytt, vägleder oss i våra uppdrag i staden. Tillsammans gör vi Göteborg till en hållbar stad öppen för världen!

Övrigt
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer.
Mer info
Kontaktperson Edward Lundquist
Telefon 031-368 26 49
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Transport & Logistik, Inköp, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 nov 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.