Undersköterska till hemtjänsten i Centrum

Undersköterska till hemtjänsten i Centrum

Om arbetsplatsen
Centrum är en av Göteborgs tio stadsdelar. Stadsdelen Centrum ligger i centrala Göteborg och omfattar Krokslätt, Guldheden, Landala, Vasastaden, Johanneberg, Lorensberg, inom Vallgraven, Stampen samt Heden. I Centrum bor ungefär 62 000 invånare i en stadsmiljö med närhet till både parker, natur, kultur och evenemang. Hos oss arbetar vi för att göra Centrum till ett attraktivt område att växa upp, bo, arbeta och åldras i. Tillsammans formar vi Göteborgs framtid. Vårt mål är att ordna en bra vardag för alla göteborgare. Det vi gör har stor betydelse för många. Vill du bli en av oss?

Arbetsuppgifter
Nu behöver vi dig! Vi behöver fler som gillar att jobba med omsorg om våra äldre. Vill du jobba tillsvidare hos oss? I Centrum arbetar vi utifrån mottot vår erfarenhet - din trygghet. Vi jobbar med att utföra attraktiv hemtjänst för våra omsorgstagare, vår erfarenhet ger våra brukare trygghet. Det pågår många satsningar hos oss och vi behöver duktiga och engagerade medarbetare för att lyckas. Tillsammans ska vi utveckla yrkesrollen och den gemensamma arbetsmiljön och fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att våra brukare ska få ett ökat inflytande och självbestämmande. I omsorgs- och servicearbetet utgår vi från ett salutogent synsätt, vilket i stort innebär att vi fokuserar på friskfaktorer som orsakar och bibehåller våra omsorgstagares hälsa. I arbetet ingår att vara kontaktpersonal för ett antal brukare, vilket innebär att du planerar stödet och hjälpen tillsammans med brukaren. Du har även kontakt med dennes anhöriga och andra professioner kring individen vid behov. Vi tror på att ge alla ett eget ansvar. Du ska känna dig delaktig och ha inflytande över den dagliga verksamheten och din egen utveckling. I hemtjänsten i Centrum hjälps vi åt, stödjer och lär av varandra. Vid anställning får du en placering vid en av våra sju hemtjänstenheter, om personalbehovet förändras vid denna enhet kan du bli placerad vid en annan enhet i Centrum både kortsiktigt och mer permanent. Vår verksamhet lever i en ständig förändring och förbättringsprocess eftersom det är en ny enhet arbetar vi medvetet med att hitta lösningar där vi utför vårt uppdrag på ett så kvalitativt sätt som möjligt, för de vi är till för. Vi erbjuder dig: * ett arbete där du kan göra skillnad för våra brukare i deras vardag. Vi är måna om att du ska ha rätt förutsättningar i jobbet och kunna känna en glädje och stolthet över det vi gör. * Du kan få stöd av en omsorgshandledare när du tar fram och arbetar med och enligt genomförandeplaner. * Goda utvecklingsmöjligheter i arbetet * friskvårdsförmåner i form av friskvårdsbidrag, rabatterade bad- och motionskort, cykelförmån samt personalstödsprogram Vi rekryterar löpande under ansökningsperioden och ser fram emot just din ansökan!

Kvalifikationer
För våra tillsvidaretjänster söker vi dig som är utbildad undersköterska. Gärna med erfarenhet från arbete i hemtjänsten eller liknade omvårdnadsarbete. I denna rekrytering söker vi specifikt efter personer som kan vara företrädande i arbetsgruppen och inom en snar framtid är redo att ta på sig fördjupningsuppdrag. Du är professionell i din yrkesroll och förstår att varje människa är unik, har en egen livshistoria, egna intressen, behov och önskemål. För dem du möter i din yrkesroll visar du respekt och hänsyn. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet Vi tror att du som söker tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med brukarnas bästa i fokus. Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Ditt intresse, din vilja och förmåga att hjälpa andra och gör att du anstränger dig för att framföra lösningar. Det är viktigt att du är mån om att ta reda på vilka förväntningar som finns hos uppdragsgivare och andra intressenter samt följer upp att dessa införlivas. För att passa för detta uppdrag är du bekväm i sociala kontaktytor, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse För att ha kompetens för detta uppdrag förväntas du kunna följa arbetsplatsens upprättade handlingsplaner, policys och riktlinjer. Exempelvis avseende: * hygien * ergonomi * personal * arbetsmiljö * etiska regler * arbeta efter de lagar som styr vår verksamhet. * Då en viktig del av ditt arbete är att kommunicera med och för våra brukare samt dokumentera ska du ha goda kunskaper i svenska språket och datorvana. I hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Centrum har vi nu gått över till ett mobilt arbetssätt vilket betyder att du kommer att få en personlig mobil enhet (iphone) med tillgång till appar för verksamhetsstöd som du behöver för att utföra ditt arbete. Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess för att säkerställa en likvärdig behandling och bedömning för alla sökande. Vår urvalsprocess består av flera steg för de kandidater som vi bedömer uppfyller tjänstens kravprofil där ett första steg är att genomföra arbetspsykologisk test. De kandidater som är aktuella för att göra ett test kontaktar vi per mejl i samband med att ansökningstiden har gått ut. Utifrån testresultaten och ansökan bjuder vi därefter in till ett första intervjutillfälle

Övrigt
Som medarbetare i - Göteborgs stad jobbar du för en bra och meningsfull vardag för alla göteborgare. - i stadsdelen Centrum har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. - Göteborgs stad får du via vår förmånsportal välja vilka förmåner du vill ta del av, från friskvårdsbidrag, cykelbidrag till förmånligt avbetalning av västtrafikkort till andra rabatter och erbjudanden. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 okt 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.