Två förskollärare sökes till förskolan Solgläntan, Lillekärr Södra 53

Två förskollärare sökes till förskolan Solgläntan, Lillekärr Södra 53

Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi utvecklar förskolan tillsammans Vi satsar mer där det behövs mest

Arbetsuppgifter
Tillsammans formar vi barnens utbildning för en hållbar framtid genom påhittighet och handlingskraft! Vi söker två legitimerade förskollärare för att leda undervisning genom ett projekterande arbetssätt tillsammans med barn och kollegor. Läroplanen, med barns rättigheter, tillsammans med inspiration från den pedagogiska filosofin från Reggio Emilia är grunden i vår strävan att forma våra förskolor till demokratiska mötesplatser. En viktig del i vårt arbete är ett nära och tillitsfullt samarbete med familjerna och att vi använder oss av vår närmiljö så att barnen aktivt kan delta i samhället. Förskolan Lillekärr Södra 53 ligger i Kärra med närhet till både centrum och natur. Bra kommunikationer med Expressbuss finns. Förskolan har 7 avdelningar, som är indelade efter ålder, vilket innebär att varje avdelnings miljö är utformad för respektive åldersgrupp. Alla avdelningar har en levande ateljé som barnen har tillgång till för sitt utforskande och undersökande. Du kommer att ingå i en lärande organisation, där vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete genom pedagogisk dokumentation. Alla arbetslag har kontinuerligt samarbete med pedagogista i det projekterande arbetet. Vår förskola genomsyras av ett kollegialt och kollaborativt samarbete i vardagen samt i reflektion och analys kring mål- och värdestyrda processer, både i din egen och andras barngrupper. Intern kompetensutveckling och kollegialt lärande genom studiedagar, nätverk tillsammans med andra förskolor och genom våra lärgrupper ser vi som en förutsättning för att kunna utveckla vår undervisning och barns utbildning. Estetiska lärprocesser, miljö och material, barns och vuxnas arbetsteorier är betydelsefulla delar i vår undervisning. Viktiga värden för oss i arbetet med barn och familjer är Välkomnande, Tillsammansskap, Förundran och Meningsskapande.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare, det är meriterande om du har erfarenhet av projekterande arbetssätt i förskolan. Du behöver vara en person som ser möjligheter, som fungerar väl i arbetslag såväl som i självständigt arbete och som har god förmåga att kommunicera och skapa relationer. Det är viktigt att läroplanens demokratiska värdegrund genomsyrar ditt förhållningssätt. Du ser såväl gruppens som miljöns betydelse för lärandet och inspireras av barns nyfikenhet och kreativitet. Vi ser gärna att du är en medforskande förskollärare som är nyfiken och som låter barnen skapa sina egna teorier och hypoteser. Eftersom arbetet innefattar dokumentation är det viktigt att du har förmåga att på ett bra sätt strukturera och dokumentera ditt pedagogiska arbete. Vill du vara med och utmana barnens, kollegornas och ditt eget tänkande och lärande, vilket skapar utveckling och arbetsglädje, kan det här vara ett arbete för dig!

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Cicilia Oddhammar
Telefon 031-366 9799
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 nov 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.