Trafikreglerare

Trafikreglerare

Om arbetsplatsen
Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 470 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.

Arbetsuppgifter
Trafikkontoret i Göteborg söker en ny trafikreglerare för att arbeta med förbättringar i den befintliga trafikmiljön i Göteborg. Som trafikreglerare kommer du hantera trafiktekniska frågor som rör trafikutformning och rätt reglering av vägar. Syftet kan vara att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten eller att säkerställa att lokala trafikföreskrifter kan upprättas. Tjänsten passar dig som vill ta mycket eget ansvar och gillar att planera och genomföra åtgärder. Detta är centralt i tjänsten eftersom trafikmiljön ständigt behöver förbättras. För detta krävs både intresse, nyfikenhet och en drivkraft att hantera många beslut och åtgärder. Det här är en tjänst där man snabbt ser konkreta resultat av sitt arbete. Som trafikreglerare ingår du i en enhet med andra trafikreglerare och trafikplanerare. Vår uppgift är att skapa ökad trafiksäkerhet, trygghet och förbättrad framkomlighet, men även skapa funktionella och attraktiva stadsrum. Arbetet präglas av ett tätt samarbete inom gruppen, men även med konsulter och andra delar av trafikkontoret. Medarbetarna i gruppen bär också upp vissa mer avgränsade ansvarsområden. Det kan röra sig om buller, tillgänglighetsfrågor, åtgärder för kollektivtrafiken, etc. Även för denna tjänst ingår att bli en specialist inom ett område. Antingen har du då med dig erfarenhet som passar eller så behöver du lära dig nya färdigheter.

Kvalifikationer
Du har minst tre års relevant högskoleutbildning och har erfarenhet av att arbetat som trafikingenjör, trafikplanerare eller trafikreglerare. Har du erfarenhet från projektledning är det ett plus. Du trivs med att ha kontakt med våra kunder och du har ett vänligt och tillmötesgående sätt gentemot dessa och dina kollegor, samtidigt som du är tydlig och konsekvent i din dialog när du fattar beslut. Du behöver ha ett arbetssätt som är självständigt, strukturerat och resultatinriktat. Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
I den här rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av testning som en del i vårt urvalsarbete. Vi planerar att arbeta löpnade med urval i processen och intervjuer kommer läggas först efter årsskiftet, från v 3 och framåt. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
Mer info
Kontaktperson Mattias Junemo
Telefon 031-368 26 29
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 dec 2020 (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.