Specialpedagog sökes till Lindholmens tekniska gymnasium

Specialpedagog sökes till Lindholmens tekniska gymnasium

Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter
Lindholmens Tekniska Gymnasium är en skola som handlar om teknik i teori och praktik, på höjden och bredden och i alla dess former. Hösten 2020 flyttar vi in i en nybyggd toppmodern skola. På skolan finns idag cirka 850 elever och drygt 100 personal, fördelade på tre skolenheter. Skolan erbjuder Teknikprogrammet som är ett studieförberedande nationellt program samt Sjöfartsutbildningen som är ett riksrekryterande program. Skolan erbjuder också tre nationella yrkesprogram; El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet samt VVS- och fastighetsprogrammet. Dessutom erbjuds Yrkesintroduktion (YI). Lindholmens Tekniska Gymnasium är certifierad som Teknikcollege inom ramen för TC Göteborgsregionen. Som specialpedagog på Lindholmens Tekniska Gymnasium är du med i skolans utvecklingsarbete och bygger tillsammans med rektor, lärare och elevhälsoteam upp strukturer inom skolans organisation för ökad måluppfyllelse. Arbetet innebär att stödja elever, handleda lärare i deras arbete samt stödja organisatoriska faktorer som främjar lärande. På skolan finns det flera specialpedagoger och du kommer att ingå i ett elevhälsoteam tillsammans med rektor. Du kommer också att vara en del av hela skolans elevhälsoarbetslag. Arbetsuppgifter: * Vara en del i skolans elevhälsoteam * Leda möten på uppdrag av rektor * Ge handledning till pedagogisk personal i frågor som rör pedagogiska frågor * Kartlägga och utreda elevers behov av stöd * Upprätta och genomföra åtgärdsprogram * Arbeta på individ-gruppnivå och organisationsnivå * Delta i skolans övergripande utvecklingsarbete * Stödja och utveckla närvarofrämjande arbetsmetoder

Kvalifikationer
Vi vill att du är specialpedagog med erfarenhet av utvecklingsarbete kring att stödja elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling. Du har också en god kommunikativ förmåga, är tydlig i ditt ledarskap och har lätt för samarbete. I ditt vardagliga arbete har du förmåga att skapa tillitsfulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Önskvärt är att du har erfarenhet av utredningsarbete kring elevers svårigheter i matematik och svenska, och då särskilt matematik-, läs- och skrivinlärning. Särskilt meriterande är lärarlegitimation för gymnasiet inom matematik eller andra inom utbildningen förekommande kurser. Vidare är du som söker trygg i användandet och dokumentation i PMO eller annat administrativt system för elevhälsa. Du kvalitetssäkrar genom att arbeta systematiskt och du har en god idé om vilka framgångsfaktorer som leder till en inkluderande miljö.

Övrigt
Vänta inte med din ansökan då urval och intervjuer sker löpande. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställ och ta gärna med dig utdraget till en eventuell intervju så att anställningsavtal kan skrivas utan dröjsmål. Utdraget skall avse arbete inom skola eller förskola.
Mer info
Kontaktperson Anna Hansson
Telefon 0707-389045
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.