Specialpedagog/Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning

Specialpedagog/Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Torslanda grundsärskola arbetar utifrån varje elevs individuella behov och utveckling, möjligheter och förutsättningar. Arbetslagen har till uppgift att vara flexibla och se möjligheter före hinder. I arbetslagen arbetar lärare, förskolelärare och elevassistenter. Eleverna är på olika utvecklingsnivåer, med olika funktionsvariationer autismspektrumtillstånd, adhd, epilepsi, hörselnedsättning mm. Det kan även förekomma att eleverna har ett utåtagerande och eller självdestruktivt beteende. Eleverna behöver stöd i de allra flesta situationer under dagen. Vi utgår från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Vårt viktigaste mål är att ge varje elev goda möjligheter att utveckla sina kunskaper och färdigheter, var och en efter sin individuella förutsättning. Vi utbildar eleverna mot självständighet som ger förutsättningar för ett meningsfullt liv. Den obligatoriska grundsärskolan omfattar två parallella skolformer, grundsärskolan ämnen och träningsskolan ämnesområden. Du kommer att undervisa deltid och delvis att arbeta i ett elevhälsoteam med rektor, skolsköterska och kurator. Där du medverkar till utveckling av arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och med anpassning och tillrättaläggande av miljön för barn/elever med funktionshinder. Värdegrundsfrågor, att arbeta med förhållningssätt och att utforma goda lärandemiljöer. Stötta ledningen med att aktivt verka för skolutveckling och kvalitetssäkring. Du kommer att göra pedagogiska kartläggningar av elevens skolsituation i syfte att upptäcka det som motverkar en önskad utveckling. Medverkan till att val av arbetsformer och arbetssätt anpassas efter elevers möjligheter och specifika behov. Du kommer även att arbeta med att ge handledning i pedagogiska frågor både till arbetslag och enskilda lärare. Undervisning och handledning till elever, individuellt eller i grupp samt konsultation och stöd till vårdnadshavare. Att arbeta på särskolan innebär även att man har kontakt med boende, LSS och habilitering. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka din egen arbetssituation genom delaktighet i planering och utvecklingsarbete, personlig utveckling samt ändamålsenliga och trivsamma lokaler.

Kvalifikationer
Du ska vara behörig att undervisa i grundsärskolan. Utbildad specialpedagog alternativt speciallärare med inriktning utvecklingsstörning med förskolelärare- eller lärarexamen i botten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av autism och undervisning i särskolan. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att arbeta självständigt och målstyrt med stor uthållighet och flexibilitet. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Ann-Britt Engqvist
Telefon 031-366 52 20
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 dec 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.