Speciallärare eller specialpedagog till Hvitfeldtska gymnasiet

Speciallärare eller specialpedagog till Hvitfeldtska gymnasiet

Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter
Hvitfeldtska gymnasiet är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Skolan har ca 1900 elever och 200 personal. Vi erbjuder en arbetsplats med kunnig och engagerad personal, och med motiverade elever. Du får arbeta i stadens största och äldsta skola, i en historisk miljö mitt i centrala Göteborg. Vi söker nu en speciallärare alternativt specialpedagog med del av tjänst på Språkintroduktion. Tillsammans med arbetslag, rektor och övrig elevhälsa ansvarar du för att planera och driva arbetet på Språkintroduktion gällande stöd på individ-, grupp och organisationsnivå samt för elever i behov av särskilt stöd. I samverkan med lärare och vårdnadshavare är du ett stöd vid anpassning av studier för dessa elever samt upprättar åtgärdsprogram vid behov. Du är också stöd till rektor i skolutvecklingsfrågor. Du ska ge klassrumsnära stöttning i diverse ämnen på Språkintroduktion och leda elevgrupper som är i behov av extra träning i exemplevis läsning och uttal. Du ska handleda elever vad gäller struktur/planering och studieteknik. Vi förutsätter att du har en god förtrogenhet med kompensatoriska hjälpmedel och god kompetens vad gäller digitala lärverktyg. En del av tjänsten är riktad mot extra stöd för individ och grupp i bland annat matematik för övriga program på skolan. Du är aktivt deltagande i skolans utvecklingsarbete.

Kvalifikationer
Specialpedagogutbildning alternativt lärarlegitimation som speciallärare. Behörighet för gymnasieskolan är meriterande, liksom ämnesbehörighet i svenska som andra språk och matematik. Stor vikt läggs på samarbetsförmåga och flexibilitet. Du har kunskap om och erfarenhet av arbete med elever med nyanländas lärande, språkutvecklande arbetssätt och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kartläggning av nyanlända, utredningsarbete kring elevers svårigheter i matematik samt läs- och skrivdelar.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgs stad samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll, måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret (av typ 442.14) innan anställningsavtal kan upprättas. Ett sådant utdrag beställs från Polisens hemsida.
Mer info
Kontaktperson Jenny Öhman
Telefon 0722-42 00 95
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 okt 2020 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.