Socialsekreterare till funktionshinderenheten

Socialsekreterare till funktionshinderenheten

Om arbetsplatsen
Vill du jobba i en stadsdel där dina idéer formar framtidens välfärd? Västra Göteborg satsar stort på ett ledarskap där varje medarbetares kompetens ska tas tillvara. Tillsammans utvecklar vi kommunens service mot målet att göra Göteborg till en jämlik stad där alla kan leva ett gott liv. För att lyckas samverkar vi med många, som näringslivet och samhället i övrigt. Stadsdelen ligger i Göteborgs sydvästra del och ger service inom kultur och fritid, individ och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har runt 2000 anställda.

Arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta som socialsekreterare inom funktionshinderenheten? Då skulle du passa att arbeta hos oss! Funktionshinderenhetens huvuduppgift är myndighetsutövning i enlighet med lagen om stöd och service till vissa med funktionsvariationer (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Enhetens uppdrag är att utreda och bedöma behov, samt att bereda och fatta beslut. Vi ansvarar även för uppföljning av pågående insatser. Vår målgrupp är barn och vuxna som innefattas av LSS eller SoL. I nuläget består enheten av enhetschef, två 1:e socialsekreterare och 14 socialsekreterare. Från och med 1 januari 2021 kommer arbetsgruppen utökas och omfattas även av handläggning till målgruppen personer med psykiska funktionsvariationer, vilket innebär att arbetsgruppen skall kompletteras med fyra socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare. Ditt uppdrag som socialsekreterare är myndighetsutövning för vuxna personer med olika funktionsvariationer. I rollen som socialsekreterare ingår att utreda, bedöma behov och fatta beslut om samt följa upp insatser och bistånd enligt LSS och socialtjänstlagen. I arbetet ingår samarbete och samverkan med utförarverksamheter och andra huvudmän som sjukvård och övrig socialtjänst. Det finns stora möjligheter till att arbeta med utvecklande arbetsuppgifter i form av olika ansvarsområden eller delta i olika nätverk för samsyn och samverkan över Göteborgs stad. Vid frågor om tjänsten kontakta Enhetschef Pia Herbertsson, 031- 366 43 40.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av myndighetsutövning utifrån målgruppen personer med funktionsvariationer, både SoL och LSS. Du skall ha god kännedom om lagstiftningen inom området samt erfarenhet av handläggning enligt IBIC. Vi ser att du som söker har ett engagemang för området, social kompetens och att du tillsammans med arbetsgruppen och arbetsledningen arbetar mot målen i lagen och uppställda mål från verksamheten. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt samt ha god samarbetsförmåga. Ha god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.

Övrigt
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Pia Herbertsson
Telefon 031-3664340
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 dec 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.