Socialrättsjurist

Socialrättsjurist

Om arbetsplatsen
Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas. Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/SoL samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc.

Arbetsuppgifter
Till nya förvaltningen för funktionsstöd söker vi en jurist som ska arbeta med kvalificerat juridiskt stöd inom socialrätt mot område Myndighet. Hos oss kommer du få vara med om den unika resan då en helt ny förvaltning tar form från och med 1/1 2021. I ditt nya uppdrag kommer du att bistå med kvalificerat juridiskt stöd till chefer och socialsekreterare för att säkerställa att vi har en rättssäker ärendehantering. Uppdraget innefattar även sammanställande av tjänsteutlåtande, rapporter, brev och andra handlingar. Ditt ansvar är att uppdatera juridisk information inom området, säkerställa att rutiner och riktlinjer i verksamheten följer lagar och praxis, omvärldsbevaka och lämna analyser av rättsläget, kvalitetssäkra skrivelser till domstolar och myndigheter och upprätta tjänsteutlåtanden. Du ska kvalitetssäkra socialtjänstens arbete i lagstiftning, rättspraxis och de juridiska processerna. Du identifierar kompetensutvecklingsbehov, planerar och genomför utbildningar och tar fram stödmaterial. Du kommer också att bistå samt ev företräda nämnden i förvaltnings- och kammarrätt. Då tjänsten är ny kan även andra juridiska arbetsuppgifter tillkomma. Din organisatoriska tillhörighet kommer ligga under enheten Information- och ärendehantering men ditt uppdrag kommer vara mot område Myndighet. Området Myndighet består av en avdelningschef, två verksamhetschefer och 13 stycken enhetschefer. Inom din enhet kommer det även finnas juridisk kompetens med inriktning offentlig förvaltning. Tycker du att det låter som ett spännande uppdrag och har kompetensen och viljan stärka upp oss i socialrättsliga frågor? Då hoppas vi se din ansökan!

Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs att du har juristexamen där socialrätt ingår. Du behöver också ha erfarenhet av juridiskt arbete, gärna från domstol som t.ex. förvaltningsrätten. Vi ställer krav på goda kunskaper i SoL, LSS, Föräldrabalken, Offentlighets- och sekretesslagen, Förvaltningslagen och kommunalrättslig lagstiftning. Vidare ser vi det som meriterande om du är notariemeriterad och har dokumenterad erfarenhet av att leda, organisera och genomföra förhandlingar i domstol. Som jurist mot myndighet trivs du i en roll där du får möjlighet att arbeta självständigt och ta stort ansvar i ditt arbete. Då du kommer att arbeta mot våra verksamheter inom området krävs det även en förmåga att kunna påverka de du arbetar mot i rätt riktning. Detta tror vi att du gör genom att kommunicera på ett tydligt sätt samt genom din yrkestrygghet och erfarenhet av socialrättsfrågor. Vi vill även att du har en välutvecklad strategisk förmåga och vet hur du kan driva rättsfall framåt, väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt
I denna urvalsprocess kommer vi använda oss av arbetspsykologisk testning. De sökande som uppfyller kraven kommer vid sista ansökningsdag få testet skickat till uppgiven e-post. Håll därför ett öga även i skräpkorgen i din mail. Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas över Teams på grund av rådande pandemi. Dagar avsatta för intervjuer är 10e-14e december. Vi efterfrågar inget personligt brev. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Jonas Parsmo
Telefon 031-365 9833
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Juridik, Bolagsjurist, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 dec 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.