Skolpsykolog till TIPS-teamet, Hisingen

Skolpsykolog till TIPS-teamet, Hisingen

Om arbetsplatsen
I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola. På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Arbetsuppgifter
Som psykolog i Grundskoleförvaltningen är elevhälsochefen i ditt utbildningsområde din närmaste chef. Våra arbetsgrupper består av medarbetare från elevhälsans alla professioner: psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog. Vårt uppdrag är att främja och stödja elevers lärande, hälsa och utveckling i samverkan med vårdnadshavare och personal. Denna tjänst är en tjänst där du arbetar 50% som psykolog i TIPS teamet i utbildningsområde 6 (Norra Hisingen) och 50% som psykolog på skolor i utbildningsområde 5 (Västra Hisingen). TIPS-teamet Tidiga insatser vid problematisk skolfrånvaro TIPS-teamet är ett samverkansprojekt som erbjuder stöd och hjälp till barn på de kommunala mellanstadieskolorna årskurs 4 -6 på Norra Hisingen där skolfrånvaron börjar bli ett problem. TIPS-teamet består av psykologer, socionomer, specialpedagog, fysioterapeut och ungdomshandledare/fältassistent. Teamets insatser ska utgå ifrån barnets och familjens behov. Insatserna kommer bland annat att bestå av screening, utredning, stödsamtal, föräldrastödjande/familjebehandlande insatser, psykopedagogiska insatser, anpassningar i lärmiljön och fysisk aktivitet/fritidsaktiviteter. Projekttiden går ut 220331 men kommer eventuellt förlängas till hela 2022. Som psykolog i grundskolan kommer du att ha ansvar för ett antal skolenheter där du ingår i elevhälsoteamen. Ditt uppdrag på skolorna är dels att arbeta förbyggande och främjande utifrån elevernas lärmiljö, bland annat genom att handleda och stödja enskilda pedagoger och arbetslag och med fortbildningsinsatser. Det är rektors ansvar att leda och styra elevhälsans arbete, där du tillsammans med de övriga professionerna i elevhälsan skall stödja rektor i arbetet med att varje elev ska nå uppsatta mål. Du kommer också att göra olika former av utredningar samt samverka med både interna och externa instanser. För de delar som lyder inom hälso- och sjukvårdslagens område finns ett kvalitetsledningssystem framtaget. Vill du vara en del av elevhälsans arbete i Grundskoleförvaltningen och arbeta i ett sammanhang där det finns hög kompetens, kvalitet och trevliga arbetskamrater? Vill du utveckla elevhälsans arbete tillsammans med ett ambitiöst och kreativt team? Då vill vi tro att tjänsten som psykolog i Grundskoleförvaltningen kan vara något för dig! Elevhälsans psykologer har även regelbunden handledning och professionsträffar som leds av en professionsutvecklare samt erbjuds relevant fortbildning.

Kvalifikationer
Vi söker dig som: * är legitimerad psykolog * tycker om och har förmåga att driva utvecklingsarbete * har goda kunskaper inom NPF-området * är väl förtrogen med adekvata testinstrument * kan skapa förtroendebärande relationer * är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt * är ansvarstagande * har en god samarbetsförmåga * kan arbeta självständigt Det är meriterande om du har: * någon form av vidareutbildning gällande handlednings-/konsultationsmetodik * erfarenhet av arbete inom skola/förskola * erfarenhet av arbete med barn och ungdomar * utredningsvana Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Carolina Robinsdotter
Telefon 031-366 57 19
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Psykolog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 nov 2020 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.