Skolkurator Utbildningsområde 5

Skolkurator Utbildningsområde 5

Om arbetsplatsen
Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola. Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus: - Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande. - Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat. - Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.

Arbetsuppgifter
Vi söker en kurator till Grundskoleförvaltningen utbildningsområde 5 i Göteborg . I nuläget behöver vi en kurator på Torslandaskolan 7-9. Du har ett genuint intresse av att arbeta i den nya Grundskoleförvaltningen. Utifrån din profession bidrar du med åtgärder, strategier och metoder för att ge eleven verktyg till ökad måluppfyllelse och trivsel. Du kommer att samarbeta med pedagoger och annan personal på skolan samt ha kontakter med externa aktörer, såsom exempelvis socialtjänst, BUP och polis. Som skolkurator ingår du i skolornas elevhälsoteam och bidrar med social och psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på organisations-, grupp- och individnivå. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. I detta arbete ingår att skapa möjlighet till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn för att utveckla goda miljöer till att stärka barn och ungdomars möjligheter att uppnå målen. Skolkuratorerna arbetar på rektors uppdrag och ger konsultation i sociala och psykosociala frågor till skolans personal. Skolkurator erbjuder stödsamtal till enskilda elever och samverkar med vårdnadshavare. Arbetet innebär också att vid behov samarbeta och samverka med samhällets övriga resurser och myndigheter. Som kurator i Grundskoleförvaltningen deltar du i en professionsutvecklingsgrupp som träffas regelbundet med en professionsutvecklare för området. I Grundskoleförvaltningen dokumenterar alla professioner i PMO.

Kvalifikationer
Vi söker Dig som *Har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt erfarenhet av arbete med barn och ungdomar *Utvecklar kontakter och samarbete med andra aktörer och myndigheter i barn- och ungdomsärenden *Arbetar självständigt och i team *Har god samarbetsförmåga och arbetar lösningsfokuserat *Har kunskap om läroplanens mål, värdegrund och syn på lärande *Meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever inom NPF Varmt välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Carolina Robinsdotter
Telefon 031-366 57 19
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 dec 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.