Samhällsplanerare trafik

Samhällsplanerare trafik

Om arbetsplatsen
Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 350 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla framtidens Göteborg? Som samhällsplanerare med trafikkompetens deltar du i våra stora och spännande stadsbyggnadsprojekt genom att stödja våra planarkitekter i trafikplanerings- och utformningsfrågor i planprocessens program och detaljplaner. Just nu pågår en mängd komplexa och utmanande projekt, bland annat nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden men även andra intressanta projekt av olika storlek, exempelvis Axel Dahlströms Torg, Hjällbo, Frölunda Torg och Gamlestaden. En viktig del i vårt arbete är att trafikplaneringen går hand i hand med utbyggnaden av nya bostäder, verksamheter och service. Idag arbetar en samhällsplanerare med trafikkompetens på vår planavdelning och vi vill nu utöka med ytterligare en kollega! Med din specialistkompetens deltar du aktivt i hela avdelningens stadsbyggnadsprojekt från tidiga planeringsskeden genom hela planeringsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd, göra bedömningar, arbeta fram utformningsförslag/skisser samt att arbeta med trafikfunktioner och fysisk gestaltning av offentliga rum. Du genomför trafikutredningar och tar fram övergripande/tidiga kostnadsbedömningar i samverkan med trafikkontoret och fastighetskontoret. Arbetet innebär nära samarbete med planarkitekter, konsulter, fastighetsägare, övriga kommunala förvaltningar och kommuninvånare. På planavdelningen arbetar ca 100 personer inom planering, projektledning och projektstöd. Avdelningen består av fem plangrupper och en planstödsgrupp. Tjänsten är placerad i planenhet 1, Göteborg nordost.

Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av trafikplanering och trafikutformning i stadsmiljö. Du är högskoleingenjör eller civilingenjör inom samhällsbyggnad eller har annan motsvarande förvärvad kunskap genom erfarenhet. Det är en fördel är om du har erfarenhet av detaljplanearbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utformning i kombination med stadsplanering och gestaltning av offentliga rum med ett trafiksäkerhetsperspektiv samt erfarenhet av att ta fram olika typer av trafikutredningar. Du kommer att ha flera uppdrag och projekt som löper parallellt och det är därför viktigt att du är en strukturerad person som har förmågan att planera och prioritera dina arbetsuppgifter på både kort och lång sikt. Du har mycket god kommunikativ förmåga och är flexibel och lyhörd. Då tjänsten innebär kommunikation med politiker, medborgare och andra myndigheter är det viktigt att du har pedagogisk förmåga och att du kan uttrycka dig väl i såväl tal som skrift. Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Övrigt
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
Mer info
Kontaktperson Eva Sigurd
Telefon 031-368 17 49
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 nov 2020 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.