Rektorer till förskoleförvaltningen område Väster

Rektorer till förskoleförvaltningen område Väster

Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi utvecklar förskolan tillsammans Vi satsar mer där det behövs mest

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en rektor som kommer att ansvara för att driva och utveckla förskolor utbildningsområde Väster i Göteborg. Ditt uppdrag som rektor i Väster blir att genom ett tydligt ledarskap organisera och skapa förutsättningar för en förskola av hög kvalitet där läroplanens värdegrund och uppdrag genomsyrar verksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder arbetet mot enhetens uppsatta mål och vision. Du ansvarar för att säkra verksamhetens kvalité samt har ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Du vill fortsätta att driva den positiva utvecklingen av kvalitetsarbetet på förskolorna i vårt centrala område. Det är en verksamhet som stärker barns självkänsla, lust att lära och att utvecklas tillsammans med andra. Barnens delaktighet och inflytande är viktiga delar i arbetet. Våra förskolor präglas av ett förhållningssätt där barns idéer och kreativa förmågor tas till vara av engagerade pedagoger. Ledningsgruppen, utbildningschef och rektorer i området träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Ledningsgruppen fungerar som en viktig del i vårt kollegiala lärande och ett stöd i din chefsroll. Förutom ledningsgruppen ingår du i ett av våra team av rektorer, där ni har ett närmare kollegialt stöd och samarbete. Du har även ett nära samarbeta med bland annat specialpedagogerna i den centrala barnhälsan. I Förskoleförvaltningen pågår ett arbete med att bygga upp stöd i olika processer inom HR, ekonomi, administration samt kvalitet och analys, för att du som rektor ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet med verksamhetsutveckling, måluppfyllelse och organisation. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en förskola som håller en hög kvalité, där vi ger stadens barn likvärdiga förutsättningar. Vi möter varje barn där det befinner sig, stödjer och utmanar dem i lärande, utveckling och utbildning. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad. Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i förskolan. Du är van att leda grupper och processer och har god kännedom om styrdokumenten inom området och kan omsätta dessa i praktiken. Erfarenhet av ledningsuppdrag och ledarskapsutbildning är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att kommunicera de gemensamma målen och leda gruppen i riktning mot att uppnå dem. Genom att leda och fördela arbetet, delegera uppgifter och sätta upp konkreta delmål ser du till att andras kompetens tillvaratas. Du motiverar andra och ger råd, stöd och möjligheter till utveckling. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du står för den värdegrund som finns på din arbetsplats och är mån om att denna översätts i handling. Du visar engagemang för organisationen, har en positiv inställning till arbetet och följer fattade beslut, verksamhetsplan, mål och riktlinjer. Vidare kan du överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Vi söker dig vars drivkraft är barnets bästa i det livslånga lärandet samt har förmågan att samverka på ett förtroendefullt sätt med barn, föräldrar, medarbetare och ledning.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 13 dec 2020 (20 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.