Rektorer till förskoleförvaltningen område Hisingen

Rektorer till förskoleförvaltningen område Hisingen

Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi utvecklar förskolan tillsammans Vi satsar mer där det behövs mest

Arbetsuppgifter
Vi söker nu rektorer/tf rektorer till område Hisingen. Som rektor hos oss kommer du att ansvara för att driva och utveckla en förskoleenhet i område Tolered. Din roll blir att organisera och skapa förutsättningar för en förskola av hög kvalitet där läroplanens intentioner och värdegrund genomsyrar verksamheten. Du skapar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare och leder arbetet mot enhetens uppsatta mål och vision. Som rektor ansvarar du för att verksamheten är kvalitetssäkrad och i uppdraget ingår ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar. Barnens delaktighet och inflytande är viktiga delar av arbetet. Våra förskolor ska präglas av ett förhållningssätt där barns idéer och kreativa förmågor tas tillvara. Ledningsgruppen, utbildningschef och rektorer i området träffas regelbundet för arbete med de gemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågorna. Ledningsgruppen utgör en viktig del i vårt kollegiala lärande och ett stöd i din chefsroll. Du kommer att ingå i ett välfungerande team med kollegor där ni har ett närmare kollegialt stöd och samarbete. Det kollegiala lärandet är viktigt både för arbetet i teamet och mellan medarbetare och förskolor. I den nya Förskoleförvaltningen kommer vi att arbeta särskilt med att ge rektor bättre förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. Du kommer att få stöd i olika processer såsom administration, ekonomi, HR, kvalitet och analysstöd. Med detta stöd ser vi att du får möjlighet att ha fokus på det pedagogiska ledarskapet, verksamhetens utveckling, organisation och måluppfyllelse. I organisationen ingår också specialpedagog och administratör. En av våra erfarna rektorer kommer att fungera som din mentor, för att du ska få de bästa förutsättningarna för att introduceras i rollen. Tillsammans vill vi skapa en förskola av hög kvalitet i Göteborgs Stad, och du är delägare i det arbetet. En förskola som uppnår goda resultat genom att vi stödjer barnens lärande, utveckling och utbildning utifrån varje barns unika förutsättningar och kompetenser. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete tillsammans med kunniga och erfarna kollegor och medarbetare. Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen med pedagogisk inriktning. För att lyckas med uppdraget vill vi att du har erfarenhet av att leda grupper och processer. Erfarenhet av ledningsuppdrag och ledarskapsutbildning är meriterande. För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att kommunicera de gemensamma målen och leda gruppen i riktning mot att uppnå dem. Genom att leda och fördela arbetet, delegera uppgifter och sätta upp konkreta delmål ser du till att andras kompetens tillvaratas. Du motiverar andra och ger råd, stöd och möjligheter till utveckling, samtidigt som du sätter tydliga gränser för var och ens uppdrag. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Laila Svensson
Telefon 070-785 13 35
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Utbildning, Administration & Ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 26 okt 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.