Projektledare för Masthuggskajen

Projektledare för Masthuggskajen

Om arbetsplatsen
Göteborg är mitt uppe i ett stort stadsutvecklingssprång. Vår stad växer varje år och har ambitioner att fortsätta växa som regionens kärna. Trafikkontoret har en central roll i utvecklingen av staden, men också att förvalta den befintliga staden. Idag är vi ca 430 medarbetare som planerar, bygger, förvaltar och utvecklar stadens infrastruktur, gator och offentliga rum till största möjliga nytta för stadens boende, besökare och verksamma. I vårt uppdrag finns också att boka och administrera färdtjänstresor och andra serviceresor. Tillsammans med övriga förvaltningar och bolag i Göteborgs stad arbetar vi för att Göteborg ska fortsätta växa och utvecklas till en stad för alla.

Arbetsuppgifter
Avdelning Stora projekt ansvarar för planering och genomförande av utpekade stora projekt/program som bedöms särskilt komplexa och med stor strategisk betydelse för staden. Vi tar en aktiv roll i samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med hela staden och marknadens aktörer. Ett av våra pågående projekt är Masthuggskajen vilket är en del av Älvstaden som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Masthuggskajen är ett av stadens största exploateringsprojekt och kommer att pågå fram till 2028. Här växer en ny hållbar stadsdel fram som kommer att komplettera det redan vimlande stadslivet runt Järntorget och Långgatorna. Ett kulturcentrum där gamla värden bevaras och blandas med nya, där kontraster skapar dynamik i stadsbilden. På Masthuggskajen skapas nya platser där fler människor kommer att bo, arbeta och umgås. Vi är flera aktörer som tillsammans skapar Masthuggskajen. Trafikkontorets ansvar är att bygga ut allmän platsmark, d.v.s. gator, kajer och torg tillsammans med stadens övriga förvaltningar och i samverkan med Älvstranden Utveckling och exploatörerna. I rollen som projektledare ansvarar du för projektering och genomförande av stadens anläggningar. Du ingår i en större projektorganisation tillsammans med andra projektledare, specialiststöd och byggledare. Där tar du fram beslutsunderlag, projektplaner, följer upp ekonomi, handlar upp konsulter och entreprenörer. I arbetet ingår en stor del samordning av olika berörda parter och uppföljning av anlitade konsulter och entreprenörer. Du rapporterar till delprogramledare för Gata & Kaj inom program Masthuggskajen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med ingenjörsutbildning på högskolenivå samt kunskaper i entreprenadjuridik och AMA-systemet. Du behöver ha flera års erfarenhet som projektledare inom branschen, platschef, uppdragsledande konsult eller liknande kompetens som kan anses vara likvärdig. Erfarenhet från att styra mot projektmål, tidplan och budget krävs. I rollen kommer du att arbeta med förhandlingar och det är därför viktigt med förhandlingsvana, avtalsskrivande samt en förståelse för det kommunala regelverket. I din projektledarroll är du van vid att följa upp och prognostisera ditt byggprojekt. Vi värderar beställarkompetens och erfarenhet av offentlig upphandling. Vi ser det som ett stort plus om du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och en förståelse för det regelverk som finns inom den kommunala organisationen. Du behöver behärska det svenska språket till fullo och förmåga att formulera dig tydligt i både tal och skrift. Du är öppen, tydlig samt kan skapa och upprätthålla ett brett kontaktnät. Du har en god kommunikationsförmåga, kan arbeta självständigt och är strukturerad i ditt sätt att arbeta. Du är en van förhandlare och kan balansera olika krav mot varandra. Som person är du drivande, beslutsam och lyhörd. Du är bra på att skapa goda relationer inom grupp och att leda gruppens arbete. Du är prestigelös med en vilja till att hitta fungerade lösningar och du finner en stolthet och engagemang i att vara med och utveckla Göteborg. Vi vill att trafikkontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

Övrigt
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. I den här rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av testning som en del i vårt urvalsarbete. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
Mer info
Kontaktperson Marit Sternang
Telefon 031-368 28 89
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Civilingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 okt 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.