Planeringsledare fysiskt skydd

Planeringsledare fysiskt skydd

Om arbetsplatsen
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

Arbetsuppgifter
Avdelningen Säkerhet och Beredskap ingår i Stadsledningskontorets organisation. Utöver ovanstående, har avdelningen även uppdrag utifrån de nationella målen för samhällets säkerhet och krisberedskap. Uppdraget för Säkerhet och Beredskap innebär att strategiskt leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads arbete avseende krisberedskap, totalförsvar, samt personsäkerhet mm. Arbetet inom avdelningen har fokus på två perspektiv, dels Göteborgs Stads egna verksamheter och dels Göteborgssamhället. Vårt arbete är långsiktigt och syftar till att försvåra för antagonistiska aktörer samt att stärka Göteborgs Stad och Göteborgssamhällets robusthet inklusive förmåga att hantera större händelser och kriser. Avdelningen arbetar tillsammans med förvaltningar och bolag inom staden, andra myndigheter, kommuner och organisationer. Vi söker nu en medarbetare som kan och vill bidra till att stärka avdelningens förmåga att lösa sitt uppdrag, framför allt inom säkerhetsområdet, där en del är personsäkerhet för stöd till politiker och ledningsgrupp samt säkerhet vid kommunfullmäktiges möten mm. Arbetsuppgifterna innebär bland annat att ta fram övergripande styr- och stöddokument, stödja och ge råd, genomföra utbildningar och övningar samt samverka med olika intressenter. De handlar också mycket om att utveckla verksamhet och arbetssätt i staden utifrån en strategisk nivå. Du kommer dock även att arbeta operativt i säkerhetsfrågor kopplat till fysiskt skydd, tillträde och säkerhet i byggnader, säkerhetsskydd etc. Omvärldsbevakning inom sakområdet är också en del av arbetet. Du är organisatoriskt underställd Stadens säkerhetschef men utför även arbete åt Stadsledningskontorets motsvarighet stor del av arbetstiden. Du kommer att planera och ansvara för säkerheten inför- och vid politiska möten och andra sammankomster. Kvällstjänstgöring förekommer i begränsad omfattning i form av närvaro vid vissa kommunfullmäktigemöten. Nätverkande (privat-offentlig samverkan) där vi försöker länka samman näringsliv och offentlig verksamhet samt medvetandegörande om krisberedskap för medborgarna ligger också i uppdraget. Personsäkerhetsfrågor och stöd till bland annat politiker inom detta område utgör en stor del av arbetet. Beredskapstjänstgöring (Tjänsteman i Beredskap, TiB) kan bli en del av tjänsten. Beroende på dina kunskaper och erfarenheter kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du förväntas vara en del av en grupp där vi hjälps åt att lösa

Kvalifikationer
Du som söker har en relevant högskoleutbildning alternativt en annan utbildning som tillsammans med din erfarenhet bedöms som likvärdig. Utifrån Göteborgs Stads komplexitet och storlek är det önskvärt att du har mångårig dokumenterad erfarenhet av att verka på strategisk nivå i komplexa och stora organisationer men även av operativt säkerhetsarbete samt erfarenhet av arbete med lås-, larm- och kamerasystem. Som person är du kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt med inriktning på samarbete. Arbetet ställer krav på god analytisk och pedagogisk förmåga. Du har också mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både i tal och skrift. Du har förmåga att se och kommunicera ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att samarbetet fungerar såväl intern som externt varför vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har en god förmåga att skapa och upprätthålla nätverk och kan se till så att dessa fungerar över tid. Då tjänsten är säkerhetsklassad kan det bli aktuellt med säkerhetsprövning, vilket bland annat innebär att du måste ge samtycke till registerkontroll som genomförs av Säkerhetspolisen innan du erbjuds en eventuell anställning. Det är meriterande om du har arbetat med personsäkerhetsfrågor/personskydd, men även med generella säkerhetsfrågor t.ex. inom det tekniska området, gärna inom rättsväsendet eller har annan praktisk erfarenhet av sådant arbete. Det är också meriterande om du har arbetat med säkerhetsskydd. Det är även meriterande om du har erfarenhet från stabsarbete i någon form samt om du har erfarenhet av att leda andra inom operativt säkerhetsarbete. Vi kommer i denna rekrytering använda oss av tester som hjälp i urvalet

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Filip Lundgren
Telefon 031-368 00 65
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 6 dec 2020 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.