Planeringsledare, förhandlare lönebildning - Kollektivavtal

Planeringsledare, förhandlare lönebildning - Kollektivavtal

Om arbetsplatsen
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering.

Arbetsuppgifter
Område HR på Stadsledningskontoret leder, samordnar och följer upp arbetsgivarpolitiken i staden, och består av två avdelningar. Avdelningen Arbetsgivafrågor är stöd till stadens förvaltningar vad gäller strategiska frågor inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, pensioner och förmåner samt omställning. Avdelningen Arbetsmiljö och kompetensförsörjning ansvar för arbetet med strategiska frågor inom hälsa och arbetsmiljö samt kompetens- och chefsförsörjning, Vi söker nu Planeringsledare Förhandlare med inriktning på lönebildning och kollektivavtal till avdelningen Arbetsgivarfrågor på Stadsledningskontoret. Avdelningen företräder staden som arbetsgivare samt bereder ärenden till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Som en av tre förhandlare blir du en del av ett team inom avdelningen som i sin helhet strävar efter nära samarbete för att nå lösningar tillsammans med förvaltningar och fackliga organisationer. I arbetet är kommuncentral löneöversyn en viktig uppgift, både förberedelser men också analys och uppföljning. I arbetet ingår också tolkning och tillämpning av centrala kollektivavtal, att teckna nya lokala kollektivavtal samt rådgivning och stöd till förvaltningar. Hos oss arbetar vi både långsiktigt och kortsiktigt med ett helhetsperspektiv, det gäller både att skapa förutsättningar och lösa aktuella frågor. Du kommer också att delta i avdelningens och stadsledningskontorets arbete med beredning av beslutsärenden och uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Att arbeta tillsammans med fokus på resultatet är en självklarhet inom vår avdelning.

Kvalifikationer
Du har relevant högskoleutbildning (Personalvetarprogrammet eller likvärdig högskoleutbildning i kombination med relevant erfarenhet). Det krävs bred och djup kompetens på strategisk nivå inom lönebildning samt god kompetens avseende arbetsrättsliga lagar och avtal. Du behöver ha arbetat i en politiskt styrd organisation och det är meriterande om du har arbetat med löneöversyn i en av stadens förvaltningar. Du bör ha erfarenhet av arbete med IT-system såsom t.ex. Personec, Nekksus och BAS på webben. Du är lyhörd med inriktning på mål och resultat och tar ansvar för att fullfölja. Du har god förmåga att omsätta strategiska ställningstaganden till rådgivning för genomförande. Du uttrycker dig väl, både i tal och skrift. Som person förutsätter vi att du är ansvarsfull och ser till resultat på både kort och lång sikt utifrån ett helhetsperspektiv. Du har hög integritet och förmåga att inge förtroende. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där förmågan att skapa goda relationer med stadens HR-funktioner och fackliga organisationer värderas högt. Vi kommer i denna rekrytering användas oss av tester som en urvalsmetod. Intervjuer kommer att genomföras under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan.

Övrigt
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och näringsliv. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi på Stadsledningskontoret vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 3 dec 2020 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.