Parkförvaltare

Parkförvaltare

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

Arbetsuppgifter
Som parkförvaltare kommer du att arbeta på parkenheten, som förvaltar, sköter och utvecklar parker, lekplatser, träd, planteringar, vissa torg, gång och cykelstråk samt bostadsnära naturområden. Här får du möjlighet att, tillsammans med engagerade kollegor, delta i stadens utvecklingsarbete och bidra till sociala och ekologiska värden genom att ta hand om Stadens grönområden. Utifrån din roll som beställare kommer du att ansvara för och koordinera skötsel och utveckling av utomhusmiljöer inom ett eller flera avgränsade geografiska område. Det innebär bland annat att du ska planera för hur området ska skötas samt delta i utvecklingen av området. Du ska även följa upp och kvalitetssäkra skötseluppdraget. Förutom att ansvara för den kontinuerliga skötseln ska du genomföra olika reperation underhålls- och upprustningsarbeten. Du kommer att vara park- och naturförvaltningens representant i olika projekt och samrådsgrupper och arbetet innebär mycket kontakter med allmänhet, olika entreprenörer samt andra förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Du har ett budgetansvar och tjänsten är huvudsakligen administrativ med administration av det som rör ditt ansvarsområde, samt besiktning och upphandling. På Parkenheten arbetar 15 medarbetare med stor kompetens och starkt engagemang för att förvalta och utveckla vår Stad. Just nu är förvaltningen i en utvecklingsfas och du har god möjlighet och förväntas att bidra med nytänkande och förbättringsarbete. Innehållet i rollen kan komma att justeras utifrån att vi ser över rollen och ansvarsområden på enheten. Vårt mål är att uppnå en organisation som möter omvärldens krav och skapar en bättre vardag för de som bor i och besöker Göteborg. Vem blir din chef? - Min drivkraft som chef är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att medarbetarna ska kunna göra ett jobb som vi känner oss nöjda med. Jag är stolt över att vi arbetar för att bidra till en bra vardag för göteborgarna, fest för besökare och allt parker och grönområden kan erbjuda. Ett viktigt arbete är att gemensamt skapa mål som leder oss framåt och är stimulerande för vår egen utveckling såväl som för stadens invånare och besökare. Arbetsgruppen präglas av gott samarbete och gemenskap kring våra uppgifter och utmaningar. Energin i gruppen skapar kraft och ger mig stor arbetsglädje. Vi arbetar tillsammans för att erbjuda en enhetlig service och vara bra samarbetsparterners i staden. Lena Jakobsson, enhetschef Parkenheten

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning eller YH-utbildning inom det gröna området. Vi ser att du har några års erfarenhet av skötsel och underhåll samt några års erfarenhet av park- och anläggningsarbete. Du har även erfarenhet av arbetsledning gentemot entreprenörer eller utförare. Vi tillhandahåller service och information och arbetsuppgifterna innebär många kontaktytor, därför är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och kundkontakter. Du kommer arbeta både på egen hand och tillsammans med andra vilket ställer krav på att du både är självständig och har god samarbetsförmåga. Då arbetsuppgifterna varierar behöver du vara flexibel och för att trivas i rollen ser vi att du har ett stort intresse av att bidra till Göteborgs utveckling. God administrativ förmåga och körkort (B) är ett krav. Park- och naturförvaltningen arbetar enligt ledstjärnorna effektivitet, kompetens, engagemang och nyfikenhet och vi vill att park- och naturförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter. Därför tror vi att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier.. Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på Linkedin https://bit.ly/2Mi5QOJ
Mer info
Kontaktperson Lena Jakobsson, Enhetschef
Telefon 031-365 57 85
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 okt 2020 (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.