Metodhandledare

Metodhandledare

Om arbetsplatsen
Askim-Frölunda-Högsbo ligger i den södra delen av Göteborg och har cirka 59 000 invånare. Området sträcker sig över en stor geografisk yta, från Marklandsgatan nära centrala Göteborg till Billdal som gränsar till Halland. Naturen i stadsdelen har en stor variation med närhet till hav, skog, parker och vackra friluftsområden. I stadsdelen arbetar cirka 3 200 medarbetare med att ge service, stöd och omsorg för en bra vardag för göteborgarna. Vi möter stora utmaningar i arbetet och därför är vår kunskap och vårt engagemang avgörande för kvalitén i stadsdelens verksamhet. Vi arbetar med att öka inflytandet för stadens invånare, brukare och medarbetare och tillsammans ska vi skapa en öppen, trygg och jämlik stadsdel där många vill leva, arbeta och bo.

Arbetsuppgifter
Nu söker Grevegårdsvägens boende med särskild stöd och service med inriktning psykiatri en ny vikarierande metodhandledare! Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet som kräver initiativförmåga, struktur och tålamod. Du kommer att tillhöra ett team tillsammans med tre andra metodhandledare där var och en av er har huvudansvaret för en verksamhet. Vi erbjuder en stimulerande och ansvarsfull roll med stor möjlighet att påverka och utforma arbetet tillsammans med dina övriga metodhandledarkollegor och enhetschef. Metodhandledaren har ett övergripande ansvar när det gäller det pedagogiska arbetet, så som dokumentation och metodhandledning/verksamhetsmöten. Metodhandledaren har även ansvar över den dagliga driften i verksamheten samt en arbetsledande roll med rätt att arbetsleda och fördela arbetet. I det pedagogiska arbetet ska metodhandledaren vara en förebild för personalen gällande brukarna och arbetets främsta uppgift är att lära ut och förmedla kunskap. I ditt arbete ska du se till att utveckla och sprida pedagogiska metoder i verksamheten utifrån erfarenhet, teoretisk kompetens samt evidensbaserad kunskap. Du kommer ansvara för att återkommande ha uppföljningar och utvärderingar av bemötande, förhållningssätt, insatser och arbetsmetoder. Arbetet har ett fokus på förbättring, förändring samt utveckling och tillsammans med kollegor sker diskussion och reflektion över sig själv i relation till brukare, anhöriga och medarbetare. Arbetet innebär att du tillsammans med dina 3 kollegor upprättar arbetsmetoder i samverkan med andra aktörer som är relevanta utifrån brukarens behov. Du kommer arbeta fram individanpassade lösningar samt kognitiva hjälpmedel, som leder till en ökad trygghet, självständighet, medbestämmande och självbestämmande för den boende. Metodhandledaren arbetar även aktivt med den sociala dokumentationen och analyserar avvikelser i Treserva. Det innefattar uppföljning och handledning i på vilket sätt dokumentationen sker lagenligt, etiskt och moraliskt till övriga i personalgruppen. Metodhandledaren skall bidra till att stärka samarbetsformerna mellan olika verksamheter inom funktionshinder, främst mellan särskilda boenden och sysselsättning. I uppdraget ingår även att arbeta gränsöverskridande både internt och externt för att försäkra att brukarna får god omvårdnad, stöd och service. Exempel på extern samverkan kan vara sjukvård, försäkringskassa eller andra typer av myndigheter.

Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har en treårig högskoleutbildning med social inriktning som arbetsgivaren finner lämplig. Du har gedigen erfarenhet från utförarverksamhet och goda kunskaper om funktionsnedsättningar samt erfarenheter från olika metoder i arbetet med personer med funktionsnedsättning. Har du arbetat med att stödja stödpedagoger i deras pedagogiskt vägledande uppdrag och/eller tidigare arbetat som arbetsledare eller metodutvecklare är det meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete inom psykiatri. Eftersom du aktivt kommer arbeta med uppdrag från socialtjänsten samt löpande ha ett större ansvar över den sociala dokumentationen har du goda kunskaper om de lagar som styr verksamheten. Du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsutvecklande uppdrag samt planerera och implementera på enhetsnivå. Ditt arbetssätt är strukturerat och du har förmågan att planera arbetspassblad utifrån verksamhetens behov. Det krävs även att du har formell kompetens att följa upp och utvärdera hur respektive arbetsmetod/ förhållningsätt gett effekt. Som person är du trygg och har social säkerhet. Du kan skapa och bibehålla relationer och bidrar till god arbetsmiljö genom att främja ett gott samarbete, internt såväl som externt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett respektfullt bemötande. Eftersom du kommer att handleda dina kollegor krävs att du är en bra lyssnare och besitter förmågan att omvandla din kunskap så att det blir ett stöd för andra. Du ser nyttan med din roll och hur det leder till stöd och kvalitetsutveckling i det vardagliga arbetet på enheten.

Övrigt
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. I Askim-Frölunda-Högsbo arbetar vi för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och erbjuder bland annat friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter. Rökfri arbetstid tillämpas i hela förvaltningen. Förvaltningen har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Mer info
Kontaktperson Sara Basill
Telefon 0728567587
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 6 dec 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.