Mellanstadielärare med behörighet i SO/SV/Engelska

Mellanstadielärare med behörighet i SO/SV/Engelska

Om arbetsplatsen
I Göteborgs grundskoleförvaltning ingår 146 kommunala grundskolor och 41 fristående grundskolor där det går cirka 59000 elever. Hela förvaltningen har drygt 8000 medarbetare och chefer som gemensamt arbetar med att utveckla och förvalta verksamheten till framtidens skola. På grundskoleförvaltningen är vi innovativa gällande vår kultur, våra förhållningssätt samt när det gäller styrning och ledning, så att vi kan stödja rektorerna på skolorna och skapa bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att tillsammans med andra medarbetare och chefer skapa en modern organisation där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Arbetsuppgifter
Tångenskolan ligger i Tuve och är en F-6 skola med 2 klasser i varje årskurs i de lägre åldrarna. Skolan ligger vackert inbäddad i naturen, fritt från störande trafikleder. Eleverna har tillgång till en lekpark, bollplan och naturområden. För närvarande går det 320 elever på skolan. Vår målsättning är att Tångenskolan ska vara en skola där elever, personal och föräldrar trivs och har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för lärande och lärmiljö. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, sedda och respekterade på Tångenskolan. Som lärare hos oss är du en viktig del i det arbetet. En av våra mellanstadielärare ska vidare till ett nytt uppdrag och vi söker nu en ersättare som kan undervisa i SO/SV och Engelska i årskurs 4. I tjänsten ingår också mentorskap för en av klasserna i årskurs 4. Från HT 2021 kommer hela vårt mellanstadiet att flytta in i nybyggda Glöstorpsskolan som ligger centralt vid Tuve torg. Du och dina elever kommer då att flytta med. Mer info om nya skolan finns i länken nedan: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/bygga-grundskola-i-goteborg/pagaende-byggprojekt/glostorpsskolan/ Som lärare hos oss ansvarar du för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen enligt skolans läroplan och deltar i vårt gemensamma skolutvecklingsarbete. Du arbetar för att höja elevernas måluppfyllelse genom ett språkutvecklande arbetssätt samt arbetar för en tydlig studiero i klassrummet och en trygg skoldag för våra elever. Du har en helhetssyn på elevers utveckling, hälsa och lärande. I övrigt ingår ordinarie läraruppgifter såsom dokumentation, bedömning och föräldrakontakter. Är du ny som lärare så erbjuds mentorskap av vår förstelärare på mellanstadiet. Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som arbetar främjande och stödjande mot arbetslag men även direkt mot familjer och enskilda elever. På skolan arbetar vi just nu med boken Lektionsdesign av Helena Wallberg för att kompetensutveckla oss inom differentierad undervisning och kunna arbete mer lösningsfokuserat för att möta alla elever i undervisningen. Hos oss erbjuds du ett varierat och meningsfullt uppdrag med stor möjlighet att göra skillnad!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad grundskollärare med inriktning mot grundskolan årskurs 4-6. För tjänsten krävs behörighet i SO/SV och Engelska. Du är väl bekant med det centrala innehållet och kunskapskraven och du har ett intresse i att hålla dig uppdaterad inom den senaste forskningen för att sedan kunna omsätta det i verksamheten och bidra till att utveckla undervisningen. Vi ser gärna att du vill vara med och utveckla Tångenskolan genom kollegialt lärande och samverkan med både externa och interna aktörer. Alla elever och all personal har en Ipad/dator vilken ska användas i undervisningen. Goda kunskaper om digitala verktyg och användande av dessa i undervisningen är meriterande. Vi söker dig som tycker att det är roligt och utvecklande att arbeta med barn och brinner för att få vara en viktig del i deras utveckling. Vi vill att du har förmåga att tillsammans med eleverna skapa lärandesituationer som utgår från barnets erfarenheter och styrkor. Som lärare hos oss är det viktigt att du medvetet arbetar för att bygga en bra relation med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal. Som person trivs du i ett uppdrag där du har ett stort eget ansvar och ges utrymme att ta många egna initiativ. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Lisa Christensson
Telefon 072-855 33 86
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 nov 2020 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.