Logoped till Solbackeskolans särskola med inriktning mot ämnesområden

Logoped till Solbackeskolans särskola med inriktning mot ämnesområden

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. I förvaltningen ingår 146 kommunala grundskolor där nästan 60 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har drygt 8 000 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Solbackeskolan är en mångkulturell skola där alla elever ska få möjlighet att utveckla goda kunskaper och social mognad. På skolan går ungefär 220 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Solbackeskolan har vi grundsärskola och grundskola och vi har därför goda möjligheter att utifrån våra olika kompetenser berika lärmiljön får våra elever. Du kommer att arbeta i arbetslag som gemensamt ansvarar för en grupp elever som arbetar utifrån ämnesområden. Vi har heldagsomsorg för eleverna och jobbar inkluderande utifrån varje elevs förutsättningar. Läraren i gruppen ansvarar för den pedagogiska planeringen som all personal gemensamt genomför utifrån varje elevs individuella utvecklingsplan. I denna verksamhet fungerar det inte att ta in vikarier. Det innebär att man kan behöva omfördela sig vid personals frånvaro och behöver därför ha en positiv inställning till flexibilitet samt vara lösningsfokuserad utifrån elevernas bästa. Du som logoped kommer att arbeta med språkutveckling utifrån de enskilda elevernas behov. Många av eleverna saknar verbalt tal. Hos oss får du möjlighet till ett varierande arbete med mycket samarbete och kreativitet där du som medarbetare får vara delaktig i att utveckla vår verksamhet. På Solbackeskolan arbetar vi sedan snart fyra år tillbaks med PALS. PALS är en evidensbaserad skolmodell som systematiskt och strategiskt arbetar med skolpersonalens förhållningssätt, bemötande och ledarskap för att minska beteendeproblem i skolan och öka elevernas skolprestationer. Genom positivt beteendestöd skapas god inlärningsmiljö och goda relationer mellan personal och elever. Vi har kollegial handledning och utbildning i PALS en gång i månaden. Vi vill gärna att du som söker berättar vad värdegrundsarbete och ett bra bemötande betyder för dig. På Solbackeskolan är ambitionen att elevhälsoteamet ska ha fokus på det förebyggande arbetet och har ett elevnära arbetssätt. För oss är det viktigt att vi alla, utifrån våra olika kompetenser, arbetar tillsammans för elevernas bästa! Vi arbetar mycket med att få fler elever i rörelse! I augusti 2018 startade vi, som första skola i Sverige, upp The Daily Mile. Kort sagt betyder det att vi rör på oss 15 minuter "extra" varje dag. Vi jobbar med att eleverna ska vara fysiskt aktiva vid utevistelse och har en rastpedagog som driver det arbetet. Vi samarbetar med idrottsföreningar som erbjuder aktiviteter vid skoldagens slut.

Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är utbildad logoped och har erfarenhet och kompetens att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i särskola på avdelning med inriktning mot ämnesområden. Eleverna på denna avdelning har flerfunktionsvariationer. Detta ställer stora krav på personalens elevfokus. Ett minimikrav är att du behöver kunna tecken som stöd, bildstöd, AKK. Kunskap kring ögonpekning är meriterande. Vi använder alla sinnen i kommunikation med eleverna som t.ex. känsel, dans och rörelse. Du behöver ha utbildning/erfarenhet även kring detta. Du behöver ha erfarenhet av sondmatning. Flera av eleverna behöver även fysisk hjälp och har anpassningar i form av till exempel lyftanordningar. Som person är du lugn, stabil och lyhörd och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever där barnens utveckling och lärande står i fokus. Du ser fördelarna med att samarbeta i arbetslag och är duktig på att skapa goda relationer till elever, kollegor och föräldrar. I denna roll behöver du ha en förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov och bidrar gärna med idéer och nya tankesätt för att hela tiden driva arbetet framåt och vara med och utveckla samverkan mellan särskola och skola. Ett inkluderande arbetssätt ser du som en tillgång och med din kreativitet skapar du engagemang och motiverar till lärande. Erfarenhet krävs. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Lena Svantesson-Rydén
Telefon 031-365 47 18
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.