Lärare till Sandeklevsskolan åk 4-6

Lärare till Sandeklevsskolan åk 4-6

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Sandeklevsskolan i Bergsjön har cirka 325 elever i förskoleklass till årskurs 9. Vi söker nu en legitimerad lärare till vårt mellanstadium, som är enparallelligt och alltså består av tre klasser. Du kommer att undervisa i alla tre klasserna, men ansvarar tillsammans med en kollega för mentorskapet i en av klasserna. På Sandeklevsskolan har vi ett övergripande mål: alla våra elever ska uppnå sin fulla potential och alla ska komma in på sitt förstahandsval på gymnasiet! Vi har en stark tro på att alla ska lyckas. För att göra Sandeklevsskolan till en framgångsrik skola tillvaratar vi såväl elevernas alla kompetenser, erfarenheter och skilda bakgrunder som deras tankar och synpunkter i vårt arbete. Vi har ett stort fokus på skolutveckling och avsätter 2,5 tim/vecka för kollegialt lärande under ledning av våra förstelärare. Vårt utvecklingsarbete bedrivs praktiknära och i hela kollegiet samtidigt och bygger på ett kollegialt lärande där vi tar tillvara befintliga framgångsfaktorer och skapar nya tillsammans. Under innevarande läsår fokuserar vi på att förbättra undervisningen inom områdena differentiering, explicita aktiviteter och kamratlärande. Tillsammans med dina kollegor skapar du förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling i syfte att nå läroplanens mål. Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen samt arbetar för att skapa en trygg och stimulerande lärandemiljö. Du tar ansvar för att systematiskt dokumentera, analysera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling.

Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är behörig lärare med legitimation att undervisa i svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och SO i åk 4-6. Du har en god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse och engagemang för att tillsammans med kollegorna utveckla undervisningen. Du är väl förtrogen med läroplanen och andra styrdokument inom skolområdet. Som person är du trygg och stabil och duktig på att skapa goda relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du tar egna initiativ och bedriver ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du tycker det är roligt och stimulerande att undervisa elever som befinner sig i en andraspråksutveckling och ge varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. Du är en positiv person med ett inkluderande förhållningssätt. Skolutveckling i samarbete med kollegor och skolledare är viktigt, lärorikt och intressant för dig. Du älskar att se elever lyckas och att spela en viktig roll i deras framgång! Dina IT-kunskaper är goda och du arbetar med interaktiva verktyg och dokumentation som en del i undervisningen. Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift krävs för tjänsten. Är DU den vi söker? Välkommen med din ansökan! Ett löpande arbete med urval och intervjuer kan komma att påbörjas redan före sista ansökningsdatum. Vi ser gärna att du i samband med din ansökan bifogar ditt examensbevis/lärarlegitimation. Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Charlotta Björk
Telefon 031-3654702
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 dec 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.