Lärare i Psykologi

Lärare i Psykologi

Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter
När vi frågar vår personal vad som utmärker Studium framhävs den speciella Studium-stämningen. Här råder glödande mångfald, kollegial värme och ett stort engagemang. Vi brinner för undervisning och bedriver den på tre attraktiva adresser runt om i staden. Förutom att vara en viktig funktion i samhället berikas kvaliteten på undervisningen av en bred kompetens, gott om resurser för både elever och personal. Som lärare jobbar du under ansvarsfull frihet i engagerade arbetslag med möjligheter till överskridande samarbeten och utveckling, som en del av någonting större och viktigt. Utifrån elevfokus som en grundbult finns möjlighet till balans mellan planeringsarbete och undervisning med stöd och förtroende från en kompetent och supportande ledning. På Vård & Omsorg är vi ett stort och stöttande arbetslag med mångsidiga bakgrunder. Här inspirerar vi och blir inspirerade av varandra! Vi trivs i mötet med människor och känner engagemang i arbetet vi utför. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och kunskap och värdesätter varandras kompetens, det gör vår verksamhet öppen och kreativ. Här är du en del av en stor och trygg gemenskap. Bli en av oss och följ våra elever på deras resa mot en meningsfull yrkesroll! Arbetsbeskrivning Till våren behöver vi en lärare i psykologi och SFI med erfarenhet från vuxenutbildning. Dina arbetsuppgifter kommer bestå av: * Undervisning och annat pedagogiskt arbete * Dokumentation och avstämning av resultat och kvalitet * Administrativa uppgifter rörande uppdraget * Samarbete inom arbetslaget och samverkan internt och externt

Kvalifikationer
Du är behörig och legitimerad lärare i psykologi och Sfi med aktuell erfarenhet av vuxenutbildning. Vi ser det som meriterande om du även har lärarlegitimation i svenska som andra språk och erfarenhet från att arbeta med språkstödsutbildningar. Du är van användare av olika digitala hjälpmedel. Du är givetvis intresserad av att fortsätta utveckla lärandet med digitalt stöd för dina elever och delta i ett kollegialt lärande inom området. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Med en förmåga att förklara problem och information för olika mottagare ur olika perspektiv uppmuntrar du till dialog, delaktighet och engagemang. Att visa respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll är för dig en självklarhet. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Med en öppen och positiv attityd har du elevernas och verksamhetens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du är utåtriktad och socialt aktiv i jobbsammanhang och skapar goda relationer med personer som är viktiga för din yrkesroll. Du trivs i mötet med andra och har en förmåga att hitta möjligheter till relevanta samarbeten. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du är varmt välkommen till en lyhörd organisation full av kunskap! Studium är en del av Göteborgs Stad och utförare av Kommunal vuxenutbildning, inkl. svenska för invandrare och olika yrkesutbildningar samt särskild utbildning för vuxna. Vi finns på tre adresser runt om i staden och bredden inom vår verksamhet gör att vi har stora möjligheter till kompetensutveckling, stöd & samarbete. Vi tror på vår personal och har infört en extra förmånlig friskvårdssatsning med möjlighet till både gratis träning och massage utöver friskvårdsbidraget. Läs mer om oss på Studium och den utbildning vi bedriver på studiumgbg.se

Övrigt
Bifoga gärna lärarlegitimation i din ansökan. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Anneli Gustavsson
Telefon 031-367 32 21
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 29 okt 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.