Kurator till Kriscentrum för män

Kurator till Kriscentrum för män

Om arbetsplatsen
Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare. Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" - en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

Arbetsuppgifter
Kriscentrum för män erbjuder samtalsstöd till män som upplever svårigheter i sina nära relationer. Det kan handla om män som har relationsproblem, t ex i samband med separation eller som kan behöva stöd i sitt föräldraskap. Det kan även handla om män som utsätter andra eller själva blir utsatta för hot och våld. För män som utövat våld erbjuds individuella samtal och när så är lämpligt, särskild gruppverksamhet. Kriscentrum för män har fyra lägenheter för våldsutövande föräldrar, Utvägs boende. Målet är att familjen ska kunna bo kvar och den som utövar våld frivilligt väljer att flytta. Lägenheterna kan också användas till män som är utsatta för våld. Vi arbetar alla enligt konceptet "Utväg". Det innebär ett helhetstänk kring våldsutsatta och utövare i nära samarbete med Barnhuset och Kriscentrum för kvinnor. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ge råd och samtalsstöd individuellt och i grupp. Arbetet handlar också om att ha nära kontakt med socialtjänsten kring Utvägs boende och att ge boendestöd. Samverkan med olika intressenter och aktörer är en viktig del av uppdraget. Kriscentrum för män efterfrågas ofta som kunskapsspridare, t ex studiebesök och föreläsningar. I tjänsten ingår också att ge konsultativt stöd till samarbetspartners. Tjänsten är huvudsakligen på dagtid men kvällsarbete kan förekomma i samband med gruppinsatser.

Kvalifikationer
Du skall ha socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning med beteendeinriktning. Det är ett krav att du har grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) och samtalserfarenhet. Kompetens inom sexologi är meriterande. Du ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom området och erfarenheter kring relations- och våldsproblematik. Det är viktigt att ha ett engagemang för arbetsområdet och kunna arbeta både med den som utsätter och den som utsätts för våld. Barnperspektivet är grundläggande. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt och att kunna samarbeta såväl inom arbetsgruppen som utåt. Uppdraget ställer krav på att du är trygg i din person, har god självinsikt och är prestigelös. På Kriscentrum för män arbetar i dag både män och kvinnor och till denna tjänst ser vi gärna män som sökande, eftersom verksamheten vänder sig till män med våldsproblematik. Uppdraget innebär bland annat arbete med boendestöd för denna grupp.

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Daniel Bohman
Telefon 031-3679368
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning, Socionom
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 6 dec 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.