Idrottslärare sökes till Påvelundsskolan F-6

Idrottslärare sökes till Påvelundsskolan F-6

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Påvelundsskolan F-6 är en skola med 450 elever och ca 60 personal. Skolan är nybyggd med lokaler anpassade för att möta elevernas behov och ge förutsättningar för trygghet och studiero. Vår målsättning är att Påvelundsskolan F-6 skall vara en likvärdig skola där elever och personal trivs. Vårt arbete genomsyras av engagerad personal som ger eleverna möjligheter och förutsättningar att utvecklas och utmanas. Vi arbetar för en ständigt utvecklande och trivsam arbetsgemenskap med fokus på elevernas utveckling. Vi värdesätter relations- och kommunikationskompetens. Det systematiska kvalitetsarbetet pågår, nu med tillgänglighet, differentierad undervisning och utveckling av det pedagogiska ledarskapet i fokus. Vårt arbete präglas av en helhetssyn på eleven där vi tillsammans skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling utifrån varje elevs förutsättningar. Vi arbetar inkluderande utifrån elevernas förutsättningar med visionen att vi är alla olika lika och lika olika. Trygghet och studiero tillhör inlärningssituationen och vi arbetar mycket med värdegrundsarbete på ett levande sätt. Vi erbjuder en öppen, utvecklande och trivsam arbetsgemenskap med fokus på elevernas kunskaps- och sociala utveckling. Vi ser detta, tillsammans med goda relationer, som en viktig förutsättning för lärandet. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning inom ämnet samt dokumentation av detsamma. Du utformar undervisningen så att varje enskild elevs unika förutsättningar och förmågor tas tillvara och utmanas. Vi förväntar oss också att du aktivt bidrar i skolutvecklingsarbetet tillsammans med våra lärare på skolan. Du kommer att ingå i åk 4-6 arbetslag tillsammans med klasslärare och övriga ämneslärare på skolan.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet i idrott för årskurs 1-6. Du får gärna ha tidigare erfarenhet men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Vi vill att du har ledarskap och känner dig säker i att leda och inspirera eleverna inom ämnet på vår skola. Vidare är du flexibel inför alla vardagliga och långsiktiga förändringar för att organisera skoldagen för eleverna. Du har höga förväntningar att lyckas med din undervisning och samarbetar med övriga lärare i arbetslag. Som person har du förmåga att skapa goda relationer och möta medarbetare och elever utifrån olika förutsättningar och behov. Du har en positiv grundinställning och god samarbetsförmåga. Du är en stabil och trygg person som har förståelse för att alla elever har olika förutsättningar och tar till sig kunskap på olika sätt. Du har ett starkt intresse för ditt arbete och visar engagemang, uthållighet och vilja. Vi efterfrågar medarbetare med förväntan att elever gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Christel Jahncke
Telefon 031-3661401
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 30 okt 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.